Nyhet
Skal du søke på Frifond?

Skal du søke på Frifond?

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? 

Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter!

I 2021 er det løpende søknadsfrist, men prosjektet det søkes om midler til, må arrangeres i løpet av året.

Les mer
Nyhet
Tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er klart

Tilskudd fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er klart

Lotteri- og stiftelsestilsynet kom i april med en ny tilskuddsordning som skal støtte opp under frivillighets- og idrettspolitiske mål om bred deltakelse og mangfold ved å støtte sektoren gjennom covid- 19- krisen. Ordningene skal hjelpe til å utvikle og gjennomføre både aktiviteter og arrangement, som er tilpasset smittevernrestriksjoner. De skal også bidra til omstilling og utvikling av aktivitetstilbudet i organisasjonene.

Organisasjoner som fikk momskompensasjon i 2020 får et tilskudd basert på hva de fikk i momskompensasjon i 2020. NBU søkte på vegne av disse og søknaden er behandlet og innvilget. Tilskuddet er overført til mottakerne i dag. 

Les mer
Nyhet
Union Bluescup - vi er på jakt etter deg

Union Bluescup - vi er på jakt etter deg

Union Bluescup (UBC) blir arrangert hvert år av sjangerorganisasjonen Norsk Bluesunion (NBU) i samarbeid med Notodden Blues Festival og bluesklubber tilslutta NBU (60 klubber).

Nå er tida inne for å melde seg på årets konkurranse!

 

Les mer
Nyhet
Bitten Svendsen ansatt som daglig leder Norsk Bluesunion

Bitten Svendsen ansatt som daglig leder Norsk Bluesunion

Norsk Bluesunion har fra 1. mars 2021 ansatt Bitten Svendsen som daglig leder i en 70% stilling. Bitten har vært styreleder i NBU siden 2011. Fra 2012 har hun i tillegg fungert som daglig leder i en honorert stilling.

Som følge av ansettelsen fratrer Bitten sitt verv som styreleder, og Wiggo Larsen overtar som styreleder fram til NBUs neste årsmøte.

Les mer
Nyhet
Ny bluesklubb på Nesodden

Ny bluesklubb på Nesodden

Det er igjen en aktiv bluesklubb på Nesodden. Den 23. februar 2021 ble det avholdt stiftelsesmøte på web der det ble valgt styre og godkjent vedtekter for klubben. Det har vært stor interesse for å få i gang igjen klubben på Nesodden, det viser bl.a. en Facebookgruppe som nå har nærmere 500 følgere.

Les mer
Nyhet
Nytt om TONO

Nytt om TONO

Norsk Bluesunion har gjennom Norsk Musikkråd hatt en sentral rammeavtale med TONO for betaling av vederlag til rettighetsopphavere. Slik situasjonen er nå, er dessverre utsiktene til konserter betraktelig redusert i landets kor, korps, band, orkestre, blues-, jazz, - vise- og rockeklubber. Norsk musikkråd har vært i samtale med TONO om hvordan vi kan innrette en rammeavtale i 2021. 

Les mer
Nyhet
Innsending av medlemslister til Styreweb

Innsending av medlemslister til Styreweb

I forbindelse med at vi flytter medlemslistene over i Styreweb, har dere nå muligheten til å få overført den komplette listen deres.  Dette vil spare dere for mye manuelt arbeid i etterkant. 
Les mer
Nyhet
Momskompensasjon til NBUs medlemmer

Momskompensasjon til NBUs medlemmer

Søknad om momskompensasjon for 2019 til NBUs medlemmer er nå ferdigbehandlet. I år var avkortningen på 19,0164 %. Det var totalt 41 klubber og festivaler som hadde sendt oss regnskapet for 2019 og dermed kan disse vente seg noen ekstra kroner på kontoen før jul. Pengene utbetales fortløpende så snart NBU har mottatt pengene på sin konto. Oversikt over hvor mye hver klubb/festival fikk, kan du lese her

Les mer