Nyhet
Ingen ny avtale med TONO fra 1.1.2022

Ingen ny avtale med TONO fra 1.1.2022

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner. I tillegg må det gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret. Arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal.

Les mer
Nyhet
Nye smitteverns-restriksjoner

Nye smitteverns-restriksjoner

Det er innført nye smittevernsrestriksjoner på arrangementer, og støtteordninger gjeldende fra 9.12. og ytterligere forsterket 13.12.2021. Her kan du lese mer om detaljene.

Les mer
Nyhet
Norsk Bluesunion har fått tilsagn om momskompensasjon for 2020

Norsk Bluesunion har fått tilsagn om momskompensasjon for 2020

Da kom endelig vedtaket fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon for 2020. 
Norsk Bluesunion søkte om kr 1 150 446 kroner på vegne av våre medlemmer. Vi har fått innvilget hele søknaden, ingen avkorting på noen. Her kan du lese hvem som har fått.

 
Les mer
Nyhet
Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Den 13. oktober var styret i Norsk Bluesunion samlet til sitt første fysiske møte etter at koronaen traff landet i mars 2020. Daglig leder i NBU, Bitten Svendsen, kan fortelle om et velfungerende og entusiastisk styre som allerede er godt i gang med planlegging og forberedelse av aktiviteter for de neste månedene.

Les mer
Nyhet
Søk støtte hos Frifond restart!

Søk støtte hos Frifond restart!

Frifond har nå lansert en ny støtteordning – «Frifond restart». Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og de behandler søknader fortløpende fram til 1. oktober.

Les mer
Nyhet
Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

European Blues Challenge som skulle vært avholdt i Polen 27.-30. mai i år ble som kjent avlyst på grunn av krononasituasjonen. De norske medlemmene i European Blues Union har besluttet at Reloaded Norway som skulle representere Norge får sjansen på nytt i Malmø neste år.  

Les mer
Nyhet
Kulturrom - Årets andre og siste hovedsøknadsfrist

Kulturrom - Årets andre og siste hovedsøknadsfrist

Kulturroms neste søknadsfrist er 1. september ved midnatt. I årets andre og siste tildelingssrunde er det ca 17 millioner kroner igjen i å fordele.  Her kan det være noe å hente for våre medlemmer.

Les mer
Nyhet
Arendalsuka i gang - musikkfeltet debatteres

Arendalsuka i gang - musikkfeltet debatteres

Arrangørforum arrangerer igjen debatt under Arendalsuka. Et bredt politikerpanel skal diskutere fordeling av offentlige midler i kultursektoren og synergier mellom det institusjonaliserte og det frie feltet i Arrangørforums debatt «Musikk sett i system».

Debatten kan strømmes gratis hvis du ikke er til stede i egen person. Her er litt info om uka.

Les mer