Nyhet
Vi står sammen med Ukraina

Vi står sammen med Ukraina

Norsk Bluesunion stiller seg bak dette skrivet fra Norsk Musikkråd, og som vi gjengir i sin helhet, og står sammen med Ukraina:

Vår støtte, empati og respekt går til ukrainere som viser motstand, mennesker som er drevet på flukt og modige russere som demonstrerer mot sin egen regjering.
Les mer

Frifond - kriterier NBU

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner så sant de er organisert som frivillig forening og har aktivitet rettet mot barn og unge. Stiftelser (også ideelle) kan dessverre ikke søke.

Les mer
Nyhet
Invitasjon til landsmøte 2022

Invitasjon til landsmøte 2022

Norsk Bluesunion inviterer alle bluesklubber og festivaler tilsluttet Norsk Bluesunion til Landsmøte og samling på Bryne. Lokalt vertskap er Jæren Bluesklubb. Det er duket for en helg med årsmøte, faglig innhold relatert til bluesklubbenes hverdag og utfordringer. NBU håper å samle så mange klubber som mulig, siden landsmøtet avholdes kun annethvert år. 

Les mer
Nyhet
Tono-avregning på vei

Tono-avregning på vei

Tirsdag 28. desember starter vi utsendingen av faktura for Tono-avregning for 2. halvår i år. Beløpet er utregnet etter det klubbene har meldt inn av antall konserter for perioden 1.7.-31.12.2021. 

Les mer
Nyhet
Ingen ny avtale med TONO fra 1.1.2022

Ingen ny avtale med TONO fra 1.1.2022

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner. I tillegg må det gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret. Arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal.

Les mer
Nyhet
Nye smitteverns-restriksjoner

Nye smitteverns-restriksjoner

Det er innført nye smittevernsrestriksjoner på arrangementer, og støtteordninger gjeldende fra 9.12. og ytterligere forsterket 13.12.2021. Her kan du lese mer om detaljene.

Les mer
Nyhet
Norsk Bluesunion har fått tilsagn om momskompensasjon for 2020

Norsk Bluesunion har fått tilsagn om momskompensasjon for 2020

Da kom endelig vedtaket fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon for 2020. 
Norsk Bluesunion søkte om kr 1 150 446 kroner på vegne av våre medlemmer. Vi har fått innvilget hele søknaden, ingen avkorting på noen. Her kan du lese hvem som har fått.

 
Les mer
Nyhet
Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Den 13. oktober var styret i Norsk Bluesunion samlet til sitt første fysiske møte etter at koronaen traff landet i mars 2020. Daglig leder i NBU, Bitten Svendsen, kan fortelle om et velfungerende og entusiastisk styre som allerede er godt i gang med planlegging og forberedelse av aktiviteter for de neste månedene.

Les mer
Nyhet
Søk støtte hos Frifond restart!

Søk støtte hos Frifond restart!

Frifond har nå lansert en ny støtteordning – «Frifond restart». Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og de behandler søknader fortløpende fram til 1. oktober.

Les mer
Nyhet
Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

European Blues Challenge som skulle vært avholdt i Polen 27.-30. mai i år ble som kjent avlyst på grunn av krononasituasjonen. De norske medlemmene i European Blues Union har besluttet at Reloaded Norway som skulle representere Norge får sjansen på nytt i Malmø neste år.  

Les mer