Søk om støtte til inkluderingsaktiviteter!

Har dere lyst til å bidra til at ukrainske flyktninger kan få en bedre hverdag? Frivillige kulturorganisasjoner og -lag, som ønsker å inkludere flyktninger fra Ukraina, kan søke om tilskudd til sine inkluderingsaktiviteter.

Søk om støtte til inkluderingsaktiviteter!

Inkluderingsprosjektet Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger har en støtteordning for organisasjoner og lag i det frivillige musikk- og kulturliv som vil inkludere flyktninger i sine aktiviteter. Formålet med ordningen er at den skal styrke flykningenes livskvalitet og bidra til inkludering i lokalsamfunnet gjennom deltagelse i musikk- og kulturaktiviteter.

Vi gir støtte til både små og store tiltak. Kanskje dere skal ha arrangement, kulturkveld eller en annen samling hvor det kunne passe å invitere ukrainske flyktninger i tiden fremover? Det kan også være en åpen øvelse eller liknende. Dere kan søke om støtte til tolk, oversettelse av informasjonsmateriell, instruktør, leie av lokale, m.m.

Ordningen varer til og med 23. juni 2023 og har søknadsfrist 28. februar 2023.

Søknadene behandles løpene og det er kort behandlingstid, så det er bare å kaste seg rundt!

Les mer om støtteordningen her: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger – Prosjekt (musikk.no)

Gå direkte til søknadsskjemaet her: Kulturfellesskap med ukrainske flyktninger - Insights (stotteordninger.no)

Ikke nøl med å ta kontakt dersom dere har spørsmål: inkludering@musikk.no, tlf. 22 00 56 00.