Nyhet
Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - første frist 15. november

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - første frist 15. november

Ordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet der det kan søkes om tilskudd ved avlysning eller nedskalering av aktiviteter som følge av råd eller restriksjoner fra myndighetene, er varslet forlenget ut året. I praksis blir det to søknadsfrister, der den opprinnelige ordningen for 2021 gjelder for aktiviteter i perioden 1. januar til 31. oktober, med søknadsfrist 15. november. Deretter vil det senere kunne komme en ny frist for aktiviteter gjennomført fra 1. november og ut året.

For å søke tilskudd til aktiviteter og arrangementer som ble avlyst eller nedskalert i perioden januar-oktober, er altså søknadsfristen 15. november. 

Les mer
Nyhet
Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Den 13. oktober var styret i Norsk Bluesunion samlet til sitt første fysiske møte etter at koronaen traff landet i mars 2020. Daglig leder i NBU, Bitten Svendsen, kan fortelle om et velfungerende og entusiastisk styre som allerede er godt i gang med planlegging og forberedelse av aktiviteter for de neste månedene.

Les mer
Nyhet
Søk støtte hos Frifond restart!

Søk støtte hos Frifond restart!

Frifond har nå lansert en ny støtteordning – «Frifond restart». Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og de behandler søknader fortløpende fram til 1. oktober.

Les mer
Nyhet
Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

European Blues Challenge som skulle vært avholdt i Polen 27.-30. mai i år ble som kjent avlyst på grunn av krononasituasjonen. De norske medlemmene i European Blues Union har besluttet at Reloaded Norway som skulle representere Norge får sjansen på nytt i Malmø neste år.  

Les mer
Nyhet
Arendalsuka i gang - musikkfeltet debatteres

Arendalsuka i gang - musikkfeltet debatteres

Arrangørforum arrangerer igjen debatt under Arendalsuka. Et bredt politikerpanel skal diskutere fordeling av offentlige midler i kultursektoren og synergier mellom det institusjonaliserte og det frie feltet i Arrangørforums debatt «Musikk sett i system».

Debatten kan strømmes gratis hvis du ikke er til stede i egen person. Her er litt info om uka.

Les mer