Nyhet
Invitasjon til landsmøte 2022

Invitasjon til landsmøte 2022

Norsk Bluesunion inviterer alle bluesklubber og festivaler tilsluttet Norsk Bluesunion til Landsmøte og samling på Bryne. Lokalt vertskap er Jæren Bluesklubb. Det er duket for en helg med årsmøte, faglig innhold relatert til bluesklubbenes hverdag og utfordringer. NBU håper å samle så mange klubber som mulig, siden landsmøtet avholdes kun annethvert år. 

Les mer
Nyhet
Tono-avregning på vei

Tono-avregning på vei

Tirsdag 28. desember starter vi utsendingen av faktura for Tono-avregning for 2. halvår i år. Beløpet er utregnet etter det klubbene har meldt inn av antall konserter for perioden 1.7.-31.12.2021. 

Les mer
Nyhet
Ingen ny avtale med TONO fra 1.1.2022

Ingen ny avtale med TONO fra 1.1.2022

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner. I tillegg må det gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret. Arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal.

Les mer
Nyhet
Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - første frist 15. november

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - første frist 15. november

Ordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet der det kan søkes om tilskudd ved avlysning eller nedskalering av aktiviteter som følge av råd eller restriksjoner fra myndighetene, er varslet forlenget ut året. I praksis blir det to søknadsfrister, der den opprinnelige ordningen for 2021 gjelder for aktiviteter i perioden 1. januar til 31. oktober, med søknadsfrist 15. november. Deretter vil det senere kunne komme en ny frist for aktiviteter gjennomført fra 1. november og ut året.

For å søke tilskudd til aktiviteter og arrangementer som ble avlyst eller nedskalert i perioden januar-oktober, er altså søknadsfristen 15. november. 

Les mer
Nyhet
Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Norsk Bluesunion med mange offensive planer

Den 13. oktober var styret i Norsk Bluesunion samlet til sitt første fysiske møte etter at koronaen traff landet i mars 2020. Daglig leder i NBU, Bitten Svendsen, kan fortelle om et velfungerende og entusiastisk styre som allerede er godt i gang med planlegging og forberedelse av aktiviteter for de neste månedene.

Les mer
Nyhet
Søk støtte hos Frifond restart!

Søk støtte hos Frifond restart!

Frifond har nå lansert en ny støtteordning – «Frifond restart». Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og de behandler søknader fortløpende fram til 1. oktober.

Les mer
Nyhet
Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

Reloaded Norway skal representere Norge i EBC 2022

European Blues Challenge som skulle vært avholdt i Polen 27.-30. mai i år ble som kjent avlyst på grunn av krononasituasjonen. De norske medlemmene i European Blues Union har besluttet at Reloaded Norway som skulle representere Norge får sjansen på nytt i Malmø neste år.  

Les mer