Valgkomitéen i NBU er på jakt etter kandidater til styret

På landsmøtet til Norsk Bluesunion 14. april, skal det velges et nytt styre for perioden 2024 til 2026. Valgkomiteen er nå i gang med å se etter aktuelle kandidater.

Valgkomitéen i NBU er på jakt etter kandidater til styret

I henhold til Norsk Bluesunions vedtekter skal valgkomitéen vurdere kandidater og innstille på et styre basert på følgende kriterier: Kompetanse, geografisk spredning, kjønnsmessig balanse - og tilstrebe at styret som helhet gjenspeiler medlemsmassen.

Vi er på jakt etter fullverdige styremedlemmer og varamedlemmer. Alle blir valgt for 2 år.

NBU ønsker en større satsning på rekruttering av unge voksne og kjønnsbalanse og ser derfor etter kandidater som har noe å bidra med her. I tillegg ønsker vi kandidater med kompetanse innen kulturpolitikk, frivillig organisasjonsarbeid, web og grafisk erfaring. Man trenger ikke komme fra bluesmiljøet, men må være villig til å lære å kjenne miljøet ...

Det gjøres oppmerksom på at det forventes at man kan bidra med frivillig arbeid.

NBU har et arbeidende styre og er avhengig av at styret påtar seg oppgaver i forbindelse med sitt verv. I den forbindelse ønsker vi at bluesklubber- og festivaler foreslår aktuelle kandidater.

Forslag til personer som kan være aktuelle kandidater med informasjon om navn, alder, geografisk plassering, kort CV sendes valgkomiteen ved en av følgende:

Einar Bratlie, Østkanten Bluesklubb einbra@gmail.com
Elisabeth Solum, Røyken Bluesklubb el-solu@online.no
Monica Jensvold, Lucille Midt-Troms Rock og Blues klubb Miamonicaj@gmail.com

Frist for forslag til kandidater er 31. januar 2024
Aktuelle kandidater vil bli kontaktet innen utgangen av februar 2024.