Invitasjon til Landsmøte

Norsk Bluesunion inviterer med dette alle bluesklubber og festivaler tilsluttet Norsk Bluesunion til Landsmøte og samling på Hamar. Lokalt vertskap er Hamar Bluesklubb.

Invitasjon til Landsmøte