Tono-avregning på vei

Tirsdag 28. desember starter vi utsendingen av faktura for Tono-avregning for 2. halvår i år. Beløpet er utregnet etter det klubbene har meldt inn av antall konserter for perioden 1.7.-31.12.2021. 

Tono-avregning på vei

Der hvor vi ikke har fått svar fra dere, også etter flere purringer, på hvor mange konserter som er avholdt i denne perioden, har vi benyttet oss av det som ligger på hjemmeside/Facebook.

Fakturaene vil ha forfall innen medio januar 2022 og vi ber om at betalingsfristen overholdes. Fakturaene sendes på mail via sendregning.no.
Sjekk gjerne søppelposten hvis dere ikke har mottatt fakturaen.
 
Ta kontakt ved spørsmål.