Nyhet
Momskompensasjon til NBUs medlemmer

Momskompensasjon til NBUs medlemmer

Søknad om momskompensasjon for 2019 til NBUs medlemmer er nå ferdigbehandlet. I år var avkortningen på 19,0164 %. Det var totalt 41 klubber og festivaler som hadde sendt oss regnskapet for 2019 og dermed kan disse vente seg noen ekstra kroner på kontoen før jul. Pengene utbetales fortløpende så snart NBU har mottatt pengene på sin konto. Oversikt over hvor mye hver klubb/festival fikk, kan du lese her

Les mer
Nyhet
Stimuleringsordningen åpnet for søknader

Stimuleringsordningen åpnet for søknader

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er kommet på plass og stimuleringsordningen åpnet for søknader før helga. Det er satt av 500 mill. kroner til ordningen i inneværende år og stimuleringsordningen skal videreføres også for første halvår i 2021.

Les mer
Nyhet
Kulturlivet inviterer til debatt om statsbudsjettet 2021

Kulturlivet inviterer til debatt om statsbudsjettet 2021

Kulturfeltet føler sterkt konsekvensene av Covid-19, og har naturlig hatt nok store forventninger til hva regjeringen og kulturminister Abid Raja la fram i dag. Hvilke signaler ser vi i statsbudsjettet for 2021? Og hvordan skal vi komme oss over i den nye normalen sammen? Hvilke gjennomslag har kulturministeren fått når han legger fram sitt første budsjett og hvordan er responsen fra kulturlivet og opposisjonen?

Les mer
Nyhet
Demonstrasjon mot regjeringens kutt i kompensasjonsordningen

Demonstrasjon mot regjeringens kutt i kompensasjonsordningen

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Ordningen som ble innført i april har så langt truffet godt og sørget for at teknikere, musikere og artister har overlevd koronakrisen frem til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen ikke avvikler en ordning som faktisk fungerer.

Onsdag 30. september slår derfor et samlet norsk kulturliv alarm foran Stortinget med ett budskap: Regjeringen må videreføre kompensasjonsordningen frem til koronakrisen er over. 

 

Les mer
Nyhet
Kartlegging av konsekvenser og utsikter til aktivitet

Kartlegging av konsekvenser og utsikter til aktivitet

Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene til å gjenoppta øvelser og aktivitet. Vi håper NBUs medlemsklubber og -festivaler har mulighet til å besvare innen fristen 29. september.
Les mer
Nyhet
Nytt gratis studietilbud for koronarammede musikere og arrangører i kulturbransjen.

Nytt gratis studietilbud for koronarammede musikere og arrangører i kulturbransjen.

Høyskolen på Notodden starter denne høsten et nytt gratis studietilbud myntet på koronarammede musikere og arrangører i kulturbransjen. Mange musikere måtte lære seg å strømme livekonserter under koronakrisen, og for noen har dette blitt en viktig inntektskilde. Nå starter Universitetet i Sørøst-Norge (USN) landets første universitetsstudie i streaming og konsertproduksjon. Oppstart 13. oktober. Søknadsfrist 28. september.

Les mer
Nyhet
Skal du søke på Frifond 2020?

Skal du søke på Frifond 2020?

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? 
Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter!
Les mer
Nyhet
Konsert i disse Koronatider

Konsert i disse Koronatider

Det er mange av oss som savner å være tilstede på konserter, og møte venner og kjente. 
Det er fortsatt uvisst når det åpnes opp for arrangementer for flere enn 200. Og mange av dere har ikke plass til å ha så mange som 200 inne av gangen. Vi er imponert over hvordan mange av dere likevel klarer å tilpasse og kan gjennomføre arrangementer med gjeldende smittevernregler. 

 

Les mer
Nyhet
Ny frist arrangørundersøkelsen

Ny frist arrangørundersøkelsen

I februar sendte vi ut skjema for Arrangørundersøkelse for 2019. Svarfrist var 31. mai. Svarene var ment å bli presentert under Arendalsuka i august. Pga omstendighetene rundt Koronaviruset er Arendalsuka avlyst. Vi kan derfor forlenge fristen for innsending av svar på undersøkelsen til 31. august. Vi har fått inn kun 9 (!) svar fra våre over 60 medlemsklubber og -festivaler. Vi trenger virkelig disse dataene fra dere og oppfordrer sterkt til at dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen. Dette gjelder også for festivaler. 

Les mer