Nyhet
Ny bluesklubb på Nesodden

Ny bluesklubb på Nesodden

Det er igjen en aktiv bluesklubb på Nesodden. Den 23. februar 2021 ble det avholdt stiftelsesmøte på web der det ble valgt styre og godkjent vedtekter for klubben. Det har vært stor interesse for å få i gang igjen klubben på Nesodden, det viser bl.a. en Facebookgruppe som nå har nærmere 500 følgere.

Les mer
Nyhet
Nytt om TONO

Nytt om TONO

Norsk Bluesunion har gjennom Norsk Musikkråd hatt en sentral rammeavtale med TONO for betaling av vederlag til rettighetsopphavere. Slik situasjonen er nå, er dessverre utsiktene til konserter betraktelig redusert i landets kor, korps, band, orkestre, blues-, jazz, - vise- og rockeklubber. Norsk musikkråd har vært i samtale med TONO om hvordan vi kan innrette en rammeavtale i 2021. 

Les mer
Nyhet
Innsending av medlemslister til Styreweb

Innsending av medlemslister til Styreweb

I forbindelse med at vi flytter medlemslistene over i Styreweb, har dere nå muligheten til å få overført den komplette listen deres.  Dette vil spare dere for mye manuelt arbeid i etterkant. 
Les mer
Nyhet
Momskompensasjon til NBUs medlemmer

Momskompensasjon til NBUs medlemmer

Søknad om momskompensasjon for 2019 til NBUs medlemmer er nå ferdigbehandlet. I år var avkortningen på 19,0164 %. Det var totalt 41 klubber og festivaler som hadde sendt oss regnskapet for 2019 og dermed kan disse vente seg noen ekstra kroner på kontoen før jul. Pengene utbetales fortløpende så snart NBU har mottatt pengene på sin konto. Oversikt over hvor mye hver klubb/festival fikk, kan du lese her

Les mer
Nyhet
Stimuleringsordningen åpnet for søknader

Stimuleringsordningen åpnet for søknader

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er kommet på plass og stimuleringsordningen åpnet for søknader før helga. Det er satt av 500 mill. kroner til ordningen i inneværende år og stimuleringsordningen skal videreføres også for første halvår i 2021.

Les mer
Nyhet
Kulturlivet inviterer til debatt om statsbudsjettet 2021

Kulturlivet inviterer til debatt om statsbudsjettet 2021

Kulturfeltet føler sterkt konsekvensene av Covid-19, og har naturlig hatt nok store forventninger til hva regjeringen og kulturminister Abid Raja la fram i dag. Hvilke signaler ser vi i statsbudsjettet for 2021? Og hvordan skal vi komme oss over i den nye normalen sammen? Hvilke gjennomslag har kulturministeren fått når han legger fram sitt første budsjett og hvordan er responsen fra kulturlivet og opposisjonen?

Les mer
Nyhet
Demonstrasjon mot regjeringens kutt i kompensasjonsordningen

Demonstrasjon mot regjeringens kutt i kompensasjonsordningen

Regjeringen har besluttet å avslutte kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende fra 1. november. Ordningen som ble innført i april har så langt truffet godt og sørget for at teknikere, musikere og artister har overlevd koronakrisen frem til nå. Det er derfor kritisk for bransjen at regjeringen ikke avvikler en ordning som faktisk fungerer.

Onsdag 30. september slår derfor et samlet norsk kulturliv alarm foran Stortinget med ett budskap: Regjeringen må videreføre kompensasjonsordningen frem til koronakrisen er over. 

 

Les mer
Nyhet
Kartlegging av konsekvenser og utsikter til aktivitet

Kartlegging av konsekvenser og utsikter til aktivitet

Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene til å gjenoppta øvelser og aktivitet. Vi håper NBUs medlemsklubber og -festivaler har mulighet til å besvare innen fristen 29. september.
Les mer
Nyhet
Nytt gratis studietilbud for koronarammede musikere og arrangører i kulturbransjen.

Nytt gratis studietilbud for koronarammede musikere og arrangører i kulturbransjen.

Høyskolen på Notodden starter denne høsten et nytt gratis studietilbud myntet på koronarammede musikere og arrangører i kulturbransjen. Mange musikere måtte lære seg å strømme livekonserter under koronakrisen, og for noen har dette blitt en viktig inntektskilde. Nå starter Universitetet i Sørøst-Norge (USN) landets første universitetsstudie i streaming og konsertproduksjon. Oppstart 13. oktober. Søknadsfrist 28. september.

Les mer