Nytt om TONO

Norsk Bluesunion har gjennom Norsk Musikkråd hatt en sentral rammeavtale med TONO for betaling av vederlag til rettighetsopphavere. Slik situasjonen er nå, er dessverre utsiktene til konserter betraktelig redusert i landets kor, korps, band, orkestre, blues-, jazz, - vise- og rockeklubber. Norsk musikkråd har vært i samtale med TONO om hvordan vi kan innrette en rammeavtale i 2021. 

Som følge av smittesituasjonen er det pr i dag ikke hensiktsmessig å etablere en TONO-avtale nå. Alt av fysiske øvelser, prøver og konserter er langt på vei avlyst, og vi må forvente at dette vedvarer noen uker til.

Det betyr at alle bluesklubber i inneværende periode, altså fra 1.1. i år og framover, ikke har noen sentral rammeavtale og må selv avklare rettighetene for å benytte vederlagspliktig musikk på egne konserter med TONO i hvert enkelt tilfelle.

I desember var det gode utsikter til at vi på nyåret kunne gjennomføre aktiviteter og konserter. Slik situasjonen er nå, er dessverre utsiktene til konserter betraktelig redusert i landets kor, korps, band, orkestre, blues-, jazz, - vise- og rockeklubber.

Norsk musikkråd har vært i samtale med TONO om hvordan vi kan innrette en rammeavtale i 2021. Som følge av smittesituasjonen er det pr i dag ikke hensiktsmessig å etablere en TONO-avtale nå. Alt av fysiske øvelser, prøver og konserter er langt på vei avlyst, og vi må forvente at dette vedvarer noen uker til.

Det betyr at alle bluesklubber i inneværende periode, altså fra 1.1. i år og framover, ikke har noen sentral rammeavtale og må selv avklare rettighetene for å benytte vederlagspliktig musikk på egne konserter med TONO i hvert enkelt tilfelle.

I forbindelse med planlegging av konsert, må det i forkant av konserten gjøres følgende:

Ikke alle verk innebærer vederlagsplikt. Unntaket er:

  • Konserter der samtlige opphavere og tilretteleggere (arr.) har vært død i mer enn 70 år. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser og du skal heller ikke rapportere eller betale til TONO.
  • Musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere. Merk: Opphavsretten gjelder fortsatt, men når en opphaver melder seg inn i TONO, overføres forvaltningen av alle musikkverkene dit.

Dette gjelder i første omgang for alle konserter i perioden januar-mars. Det vil si at eventuelle konserter som er allerede er gjennomført i januar og februar, må meldes inn til TONO nå.

Norsk musikkråd og TONO vil møtes igjen nærmere påske for å se om det er grunnlag for en ny sentral rammeavtale. 

Ta kontakt med oss ved spørsmål.