Ny bluesklubb på Nesodden

Det er igjen en aktiv bluesklubb på Nesodden. Den 23. februar 2021 ble det avholdt stiftelsesmøte på web der det ble valgt styre og godkjent vedtekter for klubben. Det har vært stor interesse for å få i gang igjen klubben på Nesodden, det viser bl.a. en Facebookgruppe som nå har nærmere 500 følgere.

Ny bluesklubb på Nesodden

Dick Willy Jensen, tidligere eier av utestedet Signalen, er valgt til klubbens leder. Med seg i styret har han musikkildsjelen Tor Ellingsen, Geir Amundsen (musiker/grafisk designer) og Merete Næss Storm Utvik (musiker).
Klubbkonserter er allerede under planlegging, og de ser for seg å starte med to arrangementer i måneden på to forskjellige scener på Nesodden. Nesodden Bluesklubb ser også for seg å ha en nært samarbeid med klubbene i Oslo, som også tidligere har vært involvert i arrangementer på Nesodden.
Klubben melder at de vil melde seg inn i Norsk Bluesunion så snart det formelle med registrering i Brønnøysund og Frivillighetsregisteret er i orden.
Det har også tidligere vært bluesklubbdrift på Nesodden. Nesodden Bluesklubb ble først stiftet i 2000 og var i drift i cirka fire år fram til 2004.