Innsending av medlemslister til Styreweb

I forbindelse med at vi flytter medlemslistene over i Styreweb, har dere nå muligheten til å få overført den komplette listen deres.  Dette vil spare dere for mye manuelt arbeid i etterkant. 
Det vi ber om er altså liste med medlemmenes epost, telefonnummer og evt annen informasjon. De listene vi sitter på, inneholder stort sett kun de opplysningene vi trenger til utsendelse av Bluesnews, altså navn og adresse. 
 
Dersom dere ønsker å få dette inn i systemet nå, må dere sende oss de komplette listene snarest og senest innen fredag 19. februar. 
 
Ved spørsmål, ta kontakt med oss.