Bitten Svendsen ansatt som daglig leder Norsk Bluesunion

Norsk Bluesunion har fra 1. mars 2021 ansatt Bitten Svendsen som daglig leder i en 70% stilling. Bitten har vært styreleder i NBU siden 2011. Fra 2012 har hun i tillegg fungert som daglig leder i en honorert stilling.

Som følge av ansettelsen fratrer Bitten sitt verv som styreleder, og Wiggo Larsen overtar som styreleder fram til NBUs neste årsmøte.

Bitten Svendsen ansatt som daglig leder Norsk Bluesunion
Helt siden Norsk Bluesunion ble etablert som selvstendig organisasjon i 2011 har det vært et mål å få opprettet en lønnet stilling som daglig leder.
 
Det har tatt tid å bygge opp en såpass solid økonomi at det var forsvarlig å gå til ansettelse i en fast og forutsigbar stilling. Behovet for en fulltidsstilling er tilstede, men vi er avhengig av nok økonomiske midler før dette kan skje.
 
Bildet: Bitten Svendsen og Wiggo Larsen.