Anbefalt lesning!

* NB! Tidligere ble en uferdig rapport lagt ut ved en feil. NBU beklager dette. Riktig rapport ute på nett nå. Problemstillingen rundt rekruttering av yngre publi­kum og utøvere, samt den skjeve kjønnsbalansen innen bluesmiljøet i Norge har blitt diskutert omtrent siden oppstarten av Norsk Bluesunion. I bluesmiljøet har vi trodd og synset om mye, men har kanskje ikke hatt det store overblikket over musikkbransjen.

Se hele rapporten her: /Bluesunionen/Files/2023/Paulsrud_NBU_Forprosjekt_juni2023.pdf

Norsk Bluesunion ville grave litt dypere i disse problemstillingene, finne fakta om hvordan andre organisasjoner jobber og ønsket en rapport om dette til bruk for videre tiltak.

Det ble søkt om penger fra Musikkens Studieforbund for å lage et forprosjekt, og dette ble innvilget. Oppdraget var å utrede hvordan NBU kan gå frem for å rekruttere flere i alderen 18 – 26 år, med et særlig mål om å rekruttere flere kvinner, både som artister og til organisasjonen generelt.

Norsk Bluesunion hyret inn Thea Sørli Paulsrud (musiker, og vokalist i Soft City) til å lage et forprosjekt. Thea er utdannet musikkviter fra NTNU (bachelor) og har en master med fagområdene bransjekunnskap, kulturelt entreprenørskap, populærmusikk og kjønnsteori bygget inn fra Universitetet i Oslo. Hun har mye kunnskap om bluesmiljøet i Norge, etter et år i felten som Union Bluesband. Hun er også varamedlem i ­styret i NBU.

I vår var forprosjektet med tittelen” Norsk Bluesunions muligheter for rekruttering av unge voksne og arbeid for bedre kjønnsbalanse” ferdig og ble presentert for NBU.

Rapporten kan leses i sin helhet her: /Bluesunionen/Files/2023/Paulsrud_NBU_Forprosjekt_juni2023.pdf