Union Bluescup avvikles

Norsk Bluesunion har besluttet å legge ned Union Bluescup. 2022 ble dermed det siste året bandkonkurransen ble avholdt i sin nåværende form, med sine regionale uttak, og finale under Notodden Blues Festival. Cupen har vært arrangert siden 1998 og har vært det viktigste og mest prioriterte prosjektet for Norsk Bluesunion gjennom 24 år.

Styret i Norsk Bluesunion gjorde vedtaket på sitt styremøte i januar. Det er flere grunner til at cupen blir lagt ned, men generelt kan man si at "tiden har gått litt i fra arrangementet".

Det var en suksess og stor interesse rundt cupen da den ble startet på slutten av 90-tallet, men siden da har publikum fulgt med på alle de velarrangerte talentshowene på TV, så lista for musikk-konkurranser har blitt lagt mye høyere.
 
Det er heller ikke lenger den samme entusiasmen rundt om i bluesklubbene for å finne lokale deltakerband, slik det var før. Til tross for mange anmodninger til miljøet om å engasjere seg i cupen, har det vært liten respons og engasjement. Det også har blitt arrangert færre og færre regionale uttak, noe som igjen har resultert i at det har blitt vanskelig å rekruttere nok deltakerband.
Norsk Bluesunion innser at unionscupen ikke lenger har den samme statusen som tidligere og heller ikke fanger interessen til de yngre i like stor grad.

En medvirkende årsak til den dalende interessen kan også være at unge musikere blir mer opptatt av andre musikalske uttrykksformer enn bandkonseptet.

NBU har derfor kommet fram til at det er på tide å tenke nytt, og finne andre måter å engasjere og rekruttere unge musikere på.

Det er ingen tvil om at Union Bluesband-prosjektet har vært svært viktig for rekrutteringen av unge til den norske
bluescenen. Og at cupen har vært et springbrett for mange av våre fremste musikere i dag, er utvilsomt.

Navn som Amund Maarud, Kid Andersen, Joakim Tinderholt, Hans Bollandsås og Knut Marius Djupvik har alle vært med.

Siden starten har de regionale cupene og finalen på Notodden gitt mulighet til hundrevis av norske ungdommer å spille på en scene, og derved også presentert bluesmusikken og bluesmiljøet for en ny generasjon.

På de 23 cupene som er avholdt under Notodden Blues Festival og de mange titalls regionale uttakene har nærmere 250 forskjellige band vært med, det vil si at langt over 1000 unge musikere har deltatt.

Det er vemodig å legge ned cupen etter alle disse årene. Det er derfor hyggelig å vite at 24 år med Union Bluescup blir avsluttet med to svært vellykkede turneer, Soft City i fjor og Odin Landbakk og hans band som er på veien i år.

Soft City har gjort en kjempejobb og fått strålende mottakelser over hele landet. Nå ser vi også er stor interesse for talentfulle, unge Odin og hans band rundt om i klubbene.

Styret i Norsk Bluesunion setter seg nå ned for å diskutere hvordan man skal erstatte Union Bluescup, og finne fram til andre aktiviteter som kan rekruttere unge musikere til miljøet.

Det skal fortsatt være en prioritert oppgave å arbeide for å rekruttere de unge og uetablerte. Det er satt ned et utvalg som skal jobbe videre med å finne forslag til alternative måter å rekruttere på.