Bluesstudiet på Notodden trenger flere elever!

Bluesstudiet ved universitetet på Notodden roper et varsko! Ved studiestart er bare en tredjedel av de 20 studieplassene besatt, og det haster med å få inn flere studenter. Finansieringsordningen fungerer slik at studiet mottar statsstøtte utfra antall studenter. Det er så kritisk at dersom det ikke blir fler påmeldte studenter står faktisk studiet i fare for å bli nedlagt neste år. USN Notodden henvender seg nå til det norske bluesmiljøet og ber om hjelp til å spre dette nødropet og bidra til å gjøre den unike universitetsutdannelsen mer kjent rundt om i landet. 

Bluesstudiet på Notodden trenger flere elever!
Bluesstudiet på Notodden trenger flere elever

- Man kan saktens argumentere for at kultur ikke kan måles i penger, sier Espen Fjelle ved Universitetet i Sørøst-Norge i en presseuttalelse. - Men finansieringsmodellen funker sånn at det er antall studenter som er «hard valuta», ikke kvaliteten på studiet eller faget i seg selv. Musikk og andre kreative studier samt kunstfagene har det til felles at de gjennom mange år har blitt nedprioritert som fag i grunnskolen.

Blues-studiet ble igangsatt i 2018 og var den gang et ønsket studium av USN fordi det tok utgangspunkt i lokalt særpreg, noe som falt sammen med universitetets mål på den tiden. Samarbeidet med Notodden Blues Festival veide tungt, blueshistorien til Notodden og lokal blueskompetanse likeså. 
- Men nå er det «money talks», og da teller ikke slike gode rammeverk lenger, sier Fjelle.

Fjelle forteller videre at ansatte ved skolen har forsøkt å være ekstra aktive når det gjelder promotering og rekruttering til dette studieåret, men at de innser at blues-studiet ikke er godt nok kjent ennå. Derfor ber de nå det norske bluesmiljøet om hjelp. 
- Det er bra at vi har et magasin som Blues News og en interesseorganisasjon som Norsk Blues Union, sier Fjelle. - Dere kjenner til de lokale talentene. Dere er de fremste til å framsnakke blues-studiet i nærmiljøet eller i familien. Derfor vil jeg ydmykt oppfordre til å spre linker og videoer på sosiale medier og direkte til de du mener kan ha interesse av det. Hvis vi får hjelp til dette når vi ut til et publikum som vi ikke gjør. Den norske bluesfamilien kan rett og slett gjøre en særdeles viktig jobb her!
Oppfordringen er herved sendt! Du kan bidra til at vi får beholde det unike undervisningstilbudet: Det eneste studiet for blues på universitetsnivå i Europa!

Se mer info på: usn.no/studier/blues

Espen Fjelle ved USN Notodden i Juke Joint Studio.
Espen Fjelle ved USN Notodden i Juke Joint Studio.