Momskompensasjon? Husk å sende oss regnskapet.

Norsk Bluesunion regnes av Lotteri- og Stiftelsestilsynet (Lottstift) som et sentralledd og alle som er medlem og ønsker å søke om momskompensasjon må derfor gjøre dette via oss. 

Momsutgifter trenger ikke være spesifisert i regnskapet og det er ingen nedre grense for utgifter klubben har hatt. Enkeltstående søknader vil bli avslått av Lottstift.

For at vi skal kunne søke på vegne av våre medlemmer, må resultatregnskap for 2022 sendes oss på post@norskbluesunion.no innen 1.juli 2023.

Det trenger ikke være spesifisert i regnskapet hva utgifter til moms har vært.

Det er et krav om å være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen. 

2023-søknad
Dere søker om momskompensasjon med bakgrunn i 2022-regnskapet.

For mer informasjon:

https://lottstift.no/tilskotsordningar/om-momskompensasjon-generell-ordning/om-forenkla-modell/

Ved spørsmål, ta kontakt. Vi er her for å hjelpe dere.