Personvern

Personvernerklæring

Her beskriver vi hvilken funksjonalitet du godtar, hva vi lagrer av personopplysninger, hvordan vi behandler personopplysninger og hvordan vi bruker informasjonskapsler.

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Norsk Bluesunion (NBU) behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om oppførte kontaktpersoner for våre medlemsorganisasjoner og deltagere på våre arrangementer;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dersom relevant kan vi også lagre informasjon om alder.

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk i vår nettbutikk og adferdsmønster på vår nettside dvs. opplysninger om hvordan den enkelte bruker navigerer på nettsiden. Les mer om dette under kapitelet om informasjonskapsler.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre service for våre medlemmer.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi våre medlemmer informasjon, tilbud og service i forbindelse med sitt medlemskap i Norsk Bluesunion.

Vi benytter adferdsmønster på nettsiden til å kunne organisere nettsiden på en mest mulig brukervennlig og intuitiv måte.

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger

Det er virksomheter som innvilges medlemskap i Norsk Bluesunion og ikke privatpersoner. I innmeldingsfasen ber vi om at medlemmer oppgir to kontaktpersoner, og minimum en kontaktperson, for sin virksomhet. Om oppførte kontaktperson(er) hos våre medlemmer ønsker vi informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse for å sikre minimum et kontaktpunkt hos hvert medlem.

Våre medlemmer samtykker i innmeldingsprosessen til at vi kan benytte oppførte opplysninger om kontaktpersoner til å gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med tilknyttet virksomhet sitt medlemskap via e-post, telefon og SMS. Som privatperson kan du når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss, men et gyldig medlemskap krever at det minimum er registrert en kontaktperson på hver enkelt virksomhet som er medlem.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene som har blitt oppgitt på våre nettsider i forbindelse med inngåelse av medlemskap for virksomheter, og deres oppførte kontaktpersoner. Ved innmelding samtykker personen som søker om medlemskap på vegne av virksomheten at personen har myndighet, både på vegne av virksomheten og eventuelle oppførte kontaktpersoner.

For å bestille varer i vår nettbutikk må personopplysninger om bestillers navn, e-post og adresse oppgis for å gjennomføre handelen. Vi spør i tillegg om telefonnummer. (Dersom denne blir opprettet)

På vår nettside kan man melde seg på nyhetsbrev-liste ved å skrive inn e-postadresse. Oppgitt adresse mottar da en e-post for å bekrefte oppføringen. Man kan når som helst melde av oppført e-postadresse. Egen lenke fremkommer i selve nyhetsbrevene som distribueres.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

NBU forvalter ulike støtteordninger for våre medlemmer. I noen sammenhenger er det nødvendig å videresende personopplysninger til andre virksomheter i forbindelse med rapportering om tildelte midler. For eksempel Frifond-ordningen. Der dette er relevant opplyses dette om særskilt i de aktuelle søknadsskjemaene.

I forskningsøyemed kan vi dele distribusjonslister med oppførte kontaktpersoner for våre medlemmer med forskningsmiljøer som vi samarbeider med, der våre medlemmer vil få tilbud om å være med på relevante undersøkelser og datainnsamling.

Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Personopplysninger vi har mottatt i forbindelse med inngåelse av medlemskap i Norsk Bluesunion kan arkiveres for historisk verdi. Personopplysninger i forbindelse med kjøp i vår nettbutikk og deltakelse på et av våre arrangementer lagres i inntil 5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi etterstreber å behandle personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at privatpersoner kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Personvernombud

Vi har et personvernombud som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post(a)konsertarrangor.no eller som post til Norsk Bluesunion, Postboks 4753 Sofienberg, 0506 OSLO.

Revisjon

NBU reviderer våre brukervilkår, personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler (dette dokumentet) minimum en gang per år. Sist oppdatert mars 2020.

Informasjonskapsler - cookie policy

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for statistikk og trafikkanalyse og for at tjenesten skal virke best mulig for deg som bruker. Informasjonskapsler er små, tekstbaserte informasjonsfiler som lagres på datamaskinen din. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og du kan stille inn nettleseren til å tillate eller ikke tillate informasjonskapsler. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

Det benyttes ulike typer informasjonskapsler på norskbluesunion.no:

Nødvendige informasjonskapsler
Disse informasjonskapslene støtter viktige funksjoner for å sikre at nettstedet oppfører seg slik du forventer. Uten disse informasjonskapslene vil ikke nettstedet fungere, og denne type informasjonskapsler kan ikke slås av. Informasjonskapslene samler ikke inn personopplysninger.
Følgende innformasjonskapsler benyttes på norskbluesunion.no:

  • "ASP.NET_SessionId": Sesjonsinformasjonskapsel som er nødvendig for at nettstedet skal fungere, og blir definert når siden lastes. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.

Informasjonskapsler for nettstedsopplevelse
Disse informasjonskapslene husker aktiviteter og valg som er foretatt på nettstedet av deg, og basert på dine valg presenterer nettsiden innhold og funksjoner som er tilpasset deg. Vanligvis samles det ikke inn personopplysninger med denne typen informasjonskapsler. Følgende informasjonskapsler benyttes på norskbluesunion.no:

  • Ingen

Informasjonskapsler for ytelse og drift
Disse informasjonskapslene brukes til å administrere nettstedet og omfatter blant annet registrering av antall besøkende og andre data for nettanalyse. Personopplysninger kan samles inn i begrenset omfang, men aggregeres (slås sammen og kombineres) og anonymiseres. Følgende informasjonskapsler benyttes på norskbluesunion.no:

  • “_ga”, “_gid” og "_gat”: dette er faste ("persitent”), tredjeparts informasjonskapsler fra Google Analytics som brukes til å samle statistikk om hvordan besøkende benytter nettstedet. norskbluesunion.no bruker anonymizeIp for GA og datainnsamling for annonseringsfunksjoner er slått av. Du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler fra Google Analytics her.
  • ”Dynamicweb.VisitDate”: er en fast (“persistent”) informasjonskapsel som lagrer informasjon om når du sist besøkte nettstedet og som brukes i forbindelse med statistikk for nettstedet. Informasjonskapselen har en levetid på ett år, og slettes dermed ett år etter ditt siste besøk på nettstedet.
  • ”Dynamicweb.VisitorID”: er en fast (persistent) informasjonskapsel som lagrer en unik, men anonym, identitet for besøkende på nettstedet. Informasjonskapselen benyttes for å skille mellom ulike besøkende i forbindelse med statistikk for nettstedet. Informasjonskapselen har en levetid på ett år, og slettes dermed ett år etter ditt siste besøk på nettstedet.
  • "Dynamicweb.SessionVisitor": sesjonsinformasjonskapsel som lagrer en unik, men anonym, identitet for ditt besøk og brukes til å spore hvilke sider som lastes under samme besøk (sesjon), i forbindelse med statistikk for nettstedet. Informasjonskapselen blir slettet når du lukker nettleseren.