Oppstart og drift av NBU-klubb

Norsk Bluesunion består av ca 60 medlemsklubber og 9 bluesfesivaler over hele landet med alt fra 20 til 800 medlemmer. Samlet medlemsmasse i NBU er for tiden ca 6.000. NBUs øverste myndighet er landsmøtet som holdes på våren annethvert år, der alle klubbene møtes og planlegger framtiden. NBU ledes av et styre, lederen i dag er Bente Bårseth fra Bryne/Jæren Bluesklubb. (tlf. 404 79 656). Daglig leder er Bitten Svendsen (tlf 958 28 910)

Dere kan få assistanse av Norsk Bluesunion ved oppstart av bluesklubb. Det er noen krav som må oppfylles, for eksempel stiftelsesmøte med valg av styre, registrering av medlemmer, betaling av kontingent samt at dere må arrangere minimum et par konserter i løpet av året.

Alle medlemmer i klubbene skal motta medlemsbladet Bluesnews, og de får det tilsendt til en spesialpris. Betaling for bladet skal legges inn i klubbens kontingent, og øremerkes bladet. 

Klubbene nyter godt av rabattert TONO-avtale gjennom NBU. 

Huskeliste ved oppstart av ny klubb:
- Holde planleggingsmøte og evt velge et interimstyre til å drive klubben før den er formelt stiftet.
- Innkalle til stiftelsesmøte, stifte klubben, fastsette vedtekter og velge styre
- Fastsette kontingent og tegne medlemmer
- Registrere klubben i Brønnøysundregisteret
- Melde inn klubben i NBU og betale kontingent. (kr. 1.500 for klubber og kr 2.000 for festivaler)
- Gjøre avtale om tilsending av Bluesnews
- Sende info om styret og adresser til både NBU og Bluesnews.

NBU og Bluesnews

Alle medlemmer i Norsk Bluesunions klubber får tilsendt NBUs medlemsorgan, Bluesnews. Bladet blir sendt ut til medlemmene basert på medlemslistene som de enkelte klubbene sender inn til Bluesnews-kontoret. Bladet sendes ut fem ganger i året, i februar, april, juni, september og desember. Det er valgfritt om man vil ha bladet i papirutgave og/eller digitalt. 
 
Kostnader
Regning sendes ut i etterkant av hver bladutgivelse, altså 5 ganger i året. Prisen er kr. 50 pr medlem pr blad levert, som utgjør samlet kr. 250 pr. medlem årlig. Denne summen skal altså legges til medlems-kontingenten og øremerkes Bluesnews-kostnadene.
 
Klubbsidene
Alle klubbene tilsluttet NBU har rett til spalteplass på klubbsidene bak i bladet. Dette er en fin (og gratis) anledning til å informere egne medlemmer om konserter og arrangementer. Påminnelse om innsending av stoff vil bli sendt til klubbens sekretær.
 
Medlemslister
Medlemslister skal registreres i den digitale medlemsdatabasen Styreweb. Ved innmelding av klubben til NBU vil man få tilsendt brukernavn og passord for innlogging. Påminnelse om innsending av medlemslistene blir sendt til medlemsansvarlig i klubben. 
 
Spørsmål om Bluesnews-abonnement eller annet kan rettes til Bluesnews-kontoret. Redaktør Rune Endal treffes på kontoret på tlf 908 42 605 eller post@bluesnews.no.