Om Unionen

Norsk Bluesunion (NBU) er en sjangerorganisasjon for bluesklubber og -festivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål.

NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift.

NBU ble opprettet våren 1997 etter grundig forarbeid av aktive ildsjeler i det norske bluesmiljøet. Ved oppstart bestod NBU av 23 bluesklubber. NBU har siden den gang hatt en formidabel tilvekst (se medlemsoversikt).

Ved årsmøtet 2011 ble Norsk Bluesunion etablert som en selvstendig organisasjon etter at tidligere moderforbund Norsk Rockforbund har besluttet å ikke lenger jobbe sjangerrettet for bluesen, men heller være en sjangernøytral arrangørorganisasjon. Et enstemmig årsmøte stemte for å etablere NBU som selvstendig organisasjon. Les mer under Unionsmøte-menyen.

Alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU abonnerer på Bluesnews som en del av sitt medlemsskap. Magasinet Bluesnews er Unionens viktigste informasjonskanal. Les mer i eget menyfelt.

Alle spillesteder, bluesklubber og -festivaler som slutter seg til NBUs formål, og som oppfyller kriteriene 1 til 4 i vedtektenes paragraf 3 kan innvilges medlemskap.

Priser for medlemskap:

Festivaler kr 2000, spillesteder og klubber kr 1500 pr år.