Historikk

Norsk Bluesunion (NBU) ble opprettet våren 1997 etter grundig forarbeid av aktive ildsjeler i det norske bluesmiljøet. Ved oppstart bestod NBU av 23 bluesklubber. NBU har siden den gang hatt en formidabel tilvekst og består i dag av et sekstitalls klubber.

På 80-tallet opplevde vi en blues-renessanse over hele verden. Filmen The Blues Brothers ble en stor hit, og gjorde blues og soul kjent for mange. Artister som Stevie Ray Vaughan og The Fabulous Thunderbirds tok den gamle bluesen et steg videre, og inspirerte også mengder av nye musikere. Levi´s brukte Muddy Waters-låter i sine reklamefilmer. Blues var rett og slett ”hot”.
I 1988 startet Notodden Blues Festival så smått opp, og utover 90-tallet eksploderte interessen. Billettene til festivalen ble på denne tiden revet bort på få minutter, og den som ikke hadde vært grytidlig oppe og stått i kø på postkontoret måtte slukøret gå hjem uten billetter.
Interessen spredte seg også til lokalsamfunn landet rundt, og fans som var bitt av basillen begynte å etablere bluesklubber rundt om i landet. Flere bluesfestivaler dukket også opp, og snart var det mulig å dyrke blues på helårsbasis. 

Norsk Rockforbund 
NRF hadde opparbeidet seg en viktig posisjon i musikk-Norge, med gode støtteordninger og et opplæringsprogram for forbundets medlemmer. Flere bluesklubber hadde meldt seg inn der, blant annet for å kunne benytte seg av Tono-avtalen. Det ble etter hvert viktig å samle bluesen innenfor denne alliansen og implementere sjangeren som en del av forbundet. Pådrivere i bluesmiljøet så også nødvendigheten av å få til et samarbeid mellom de forskjellige bluesmiljøene i Norge. 
Aalesund Blues Club gjorde en formell henvendelse til Notodden Blues Festivals kontor med ønske om nærmere samarbeid. Jostein Forsberg – leder av Notodden Blues Festival –  tok initiativ til å legge saken fram for Norsk Rockforbund. Det ble arrangert et møte for interesserte norske bluesklubber, og saken ble diskutert med representanter for NRF. 

Da Norsk Rockforbund høsten 1996 hadde sitt landsmøte i Stavanger, fremmet representanter fra norske bluesklubber et forslag om å skape en egen bluesunion som en selvstendig del av Norsk Rockforbund. Jostein Forsberg holdt et legendarisk innlegg som fenget forsamlingen, og etter heftig debatt ble forslaget vedtatt. Etter dette ”kuppet” i NRF samlet flere bluesklubber seg og diskuterte hvordan det skulle organiseres i praksis. Detaljene og den videre planleggingen ble utformet i et eget møte på Hell stasjon i Trøndelag, og resulterte senere i mange gode innspill fra resten av miljøet.

Bilde fra NBUs første unionsmøte på Lillehammer i 1998. (Foto: Merete Eide).

Norsk Bluesunion ble formelt dannet på et stiftelsesmøte i Smugets lokaler i Oslo den 26. april 1997. Eric Malling ble valgt til Unionens første leder i et styre ellers bestående av Bjørn Wiksaas; Kristiansand, Trond Ytterbø; Notodden, Geir Hansen; Trondheim og Stein Egil Legård; Odda.
Midler ble bevilget av NRF til en daglig leder for NBU. Stillingen ble besatt 1. juli 1997 av Morten Omlid, som var daglige leder i NBU frem til 1. april 2007. Da overtok Eric ­Malling jobben, som han hadde frem til 2008. John Olav Hovde var leder fra 2008 – 2010. I 2010 ble stillingen avviklet, i og med at NRF valgte å ikke jobbe med enkelte sjangre lenger. Spesielt Morten og Eric reiste mye rundt i landet og holdt kurs for klubbene. Mange trengte litt innspill med å organisere seg og finne en god måte å jobbe på, og mottok kyndig hjelp. Denne aktiviteten bidro utvilsomt til å knytte blues-Norge sammen.

Bluesnews
Bluesnews var fra februar 1995 et lite blad som Oslo Bluesklubb laget for sine medlemmer. De første numrene ble klippet og limt sammen på kjøkkenbordet til Rolf Johannessen. For å få et felles talerør og bidra til å binde bluesmiljøet sammen ble det vedtatt å utvikle Bluesnews til et medlemsblad for alle bluesklubbene i bluesunionen.
Norsk Rockforbund bevilget et engangsbeløp som starthjelp til Bluesnews. De hadde på denne tiden dårlig erfaring med sitt eget medlemsblad, og hadde sett hvor vanskelig det var å få det til ”å gå rundt” økonomisk. NRF sa klart fra at de ikke ønsket å ha noe med NBUs medlemsblad å gjøre, de hadde ingen tro på at det ville overleve lenge. Bluesnews har gått for egen maskin helt til i dag år uten andre økonomiske tilskudd enn dette fra NRF og et fra Norsk Kulturråd i 1997.

Styret i NBU i 2002. Fra v. Kristin Fragell, Knut Nistov, Merete Eide,  Jostein Forsberg, Henning Lem, Lars Ove Fjelldahl og Jan-Erik Smedvik. (Foto: Leif Skaar).

I begynnelsen var det et felles styre for NBU og Bluesnews. Etter at prøveperioden på to nummer var over, fant man ut at det ikke var hensiktsmessig å drive begge operasjonene samtidig. Et eget styre for Bluesnews var nødvendig, og det ble  innkalt til ekstraordinært årsmøte. 
Rune Myhren, Vidar Ivarsen, Reidar Svensson og Eric Malling ble med i Bluesnews første egne styre, og Stiftelsen Bluesnews ble etablert. En av de viktigste beslutningene som noensinne har blitt tatt i Bluesnews’ (og NBUs) historie er at alle medlemmer i NBU skulle motta Bluesnews. Enkelte ville at abonnementet skulle være frivillig, men på grunn av behovet for forutsigbarhet i bladets økonomi var dette uakseptabelt for styret. Det faktum at Bluesnews alltid har hatt en forutsigbar og trygg økonomi handler mye om denne beslutningen. Upopulær i enkelte kretser, men helt nødvendig. Rune Endal har vært redaktør i Bluesnews fra starten, og har utviklet bladet fra å være en fanzine for Oslo Bluesklubb til å bli et lekkert, glanset musikkmagasin, som sågar i dag er blant Norges største musikkblader. Og det er litt av en bragd – med bare en person ansatt som både utgiver, redaktør og designer! De øvrige bidragsyterne til bladet er ildsjeler som jobber frivillig og uten lønn. 

Etter at bluesklubbene hadde vært en del av Norsk Rockforbund i mange år og fått god hjelp til blant annet organisering, økonomi, booking og turnéplanlegging for unionsbandene, besluttet NRF å ikke lenger jobbe sjangerrettet, men bli en organisasjon for alle konsertarrangører innenfor rytmisk musikk. I dag heter de Norske Konsertarrangører og er interesse- og kompetanseorganisasjon for over 300 festivaler, klubber, konsertsteder, kulturhus og studentsamfunn.

Fra Unionsmøtet på De Røde Sjøhus i Stavanger i 2008. NRFs represententer foran, fra v. Mariann Skjærdal, Monica Larsson og Gry Bråtømyr. (Foto: Rune Endal).

Egen organisasjon
I oktober 2011 trakk Norsk Bluesunion seg ut av Norsk Rockforbund og ble konstituert som egen sjangerorganisasjon. Årsmøtet i 2013 i Oslo var det første som NBU arrangerte som frittstående organisasjon. Det ble senere besluttet av årsmøtet i NBU å gjøre om årsmøtet fra et årlig arrangement til å arrangere det annethvert år. Å reise til møter som ofte var langt unna ble en stor utgiftspost for fattige klubber, og man så at antall deltakere dalte. For å beholde den tette kontakten med medlemmene og for at styret kunne holde fingeren på pulsen og kjenne hva som foregår i organisasjonen, har det blitt arrangert såkalte Møteplasser mellom årsmøtene. Dette er arrangert bl.a. i Frederikshavn, på Notodden, på Hell, på Ørskog og på Nidaros; steder der man vet at mange styremedlemmer fra bluesklubbene er på plass. Her får medlemmene anledning til å stille spørsmål, få hjelp og det utveksles også tips og råd om hvordan det kan være lurt å jobbe for et klubbstyre.

Styret i det selvstendige NBU har i årene som har gått gjort en stor arbeidsinnsats. På dugnad utførte de lenge alle arbeidsoppgaver som NRF og den dedikerte 70 % NBU-stillingen tidligere tok seg av. De har fremforhandlet ordninger som moms­kompensasjon, TONO-avtale, tilgang til Frifondmidler, opplæringsmidler og medlemsfordeler under Norsk Musikkråd. De har tatt seg av booking av Union Bluesband på en forbilledlig måte. De startet opp med kun 150.000 kr. i driftstøtte. I dag er støtten økt til 700.000 kroner, som blant annet dekker en 70 % stilling i administrasjonen.

Ledere
Norsk Bluesunion har hatt disse lederne i løpet av de 20 årene:
1997-1999     Eric Malling
1999-2003     Jostein Forsberg
2003-2004     Arild Frøseth 
2004-2006     Oddrun Vågbø 
2006-2008     Lars Ove Fjelldahl  
2008-2011     Susanne Sørensen
2011-2020     Bitten Svendsen  

Klubbene
I løpet av disse tjue årene har bluesklubber kommet og gått, men mange av klubbene fra oppstarten lever fortsatt i beste velgående. Hovedformålet til klubbene er å arrangere blueskonserter i nærmiljøet og sørge for at blues er synlig og tilgjengelig. Noen av klubbene arrangerer konserter hver måned eller sjeldnere, mens klubber som Skedsmo Bluesklubb, Oslo Bluesklubb, Østkanten Bluesklubb, Stavanger Bluesklubb og Sandnes Bluesklubb har holdt ukentlige konserter i alle disse årene. I gjennomsnitt arrangerer hver bluesklubb 10 konserter i året.