Viktig kartlegging om konsekvenser av koronautbruddet

Utbruddet av koronavirus har store konsekvenser for samfunnet og vil prege musikk- og kulturlivet i lang tid fremover. Alle NBUs medlemmer oppfordres til å delta i en spørreundersøkelse. Opplysningene vil danne grunnlag for å kunne gi opplysninger om økonomiske konsekvenser og nødvendige tiltak for det frivillige musikklivet.

Viktig kartlegging om konsekvenser av koronautbruddet

Selv om det kan være vanskelig å forutse alle konsekvenser på det nåværende tidspunkt, er det viktig for oss å kunne formidle hvilke umiddelbare konsekvenser som organisasjonene møter.  Vi oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen.

Utbruddet av koronavirus har store konsekvenser for samfunnet og vil prege musikk- og kulturlivet i lang tid fremover. I første omgang handler det om å ta vare på medlemmer og ansatte, med både de praktiske og formelle forhold, men også det rent mellommenneskelige. Det er på det rene at situasjonen allerede i dag vil gi betydelige økonomiske konsekvenser for det frivillige musikklivet. Vi må også huske på de mange musikerne, frilansere og instruktørene som vi benytter oss av, som ofte ikke vil ha noe økonomisk sikkerhetsnett i en situasjon som denne.

 Regjeringen har varslet at de vil se på økonomiske tiltak som kan iverksettes. Det er viktig nå å kunne synliggjøre hvilke konsekvenser som medlemmene våre vil møte, og hvilke tiltak som er nødvendig. Norsk musikkråd ønsker derfor i samarbeid med medlemsorganisasjonene å kartlegge hvilke behov man har for skadedempende tiltak som følge av utsatte og avlyste arrangementer. Alt fra den enkelte øvelse som må avlyses til større stevner, kurs og årsmøter der det er kostnader en ikke kommer ut av.

For å kunne formidle behovet på en best mulig måte inviteres alle NBUs medlemmer til å delta i en spørreundersøkelse. Opplysningene vil danne grunnlag for å kunne gi opplysninger om økonomiske konsekvenser og nødvendige tiltak for det frivillige musikklivet. Selv om det kan være vanskelig å forutse alle konsekvenser på det nåværende tidspunkt, er det viktig for oss å kunne formidle hvilke umiddelbare konsekvenser som organisasjonene møter.  Vi oppfordrer derfor alle til å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen ligger her:

www.musikk.no/kartlegging-korona

Spørsmålene gjelder for perioden 12. mars til 30. juni. Ved behov vil vi følge opp med en ny undersøkelse etter påske.

Vi håper at det er mulig for dere i en hektisk tid å besvare spørsmålene snarest og helst innen onsdag 18. mars kl 12. Jo flere lokale lag som svarer jo sterkere vil kartleggingen stå seg. Det vil derfor være nødvendig å minne om undersøkelsen ved noen anledninger fremover, og oppfordre til at det sendes inn svar så snart som mulig.