Ny frist arrangørundersøkelsen

I februar sendte vi ut skjema for Arrangørundersøkelse for 2019. Svarfrist var 31. mai. Svarene var ment å bli presentert under Arendalsuka i august. Pga omstendighetene rundt Koronaviruset er Arendalsuka avlyst. Vi kan derfor forlenge fristen for innsending av svar på undersøkelsen til 31. august. Vi har fått inn kun 9 (!) svar fra våre over 60 medlemsklubber og -festivaler. Vi trenger virkelig disse dataene fra dere og oppfordrer sterkt til at dere tar dere tid til å svare på undersøkelsen. Dette gjelder også for festivaler. 

God og oppdatert statistikk fra medlemsmassen er avgjørende for at vi i NBU skal kunne drive et effektivt og kunnskapsbasert interessepolitisk arbeid. Uten tall på hva medlemmene våre og arrangørfeltet ellers representerer er det vanskelig å nå gjennom hos politikere, offentlige myndigheter og andre beslutningstakere. Så selv om det kan være krevende, så ber vi innstendig om at dere hjelper oss med tall i datainnsamlingen.

All datainnsamling vil skje gjennom Excel-skjemaet som er sendt ut til våre medlemmer. Dette er det samme skjemaet som ble sendt dere på samme tid ifjor.

Norske Konsertarrangører har utarbeidet en veilder med en del spørsmål og svar. Den finner dere her

Dersom dere ikke finner igjen skjemaet eller har spørsmål, ta kontakt, så sender vi det på nytt. 

I mellomtiden ønskes dere en flott sommer. NBU er på plass gjennom sommeren, så det er bare å ta kontakt. 

Her er den opprinnelige artikkelen om arrangørundersøkelsen.