Nasjonal arrangørstatistikk

– innsamling av data for helårsarrangører, festivaler og klubber.

Norsk Bluesunion (NBU) fortsetter arbeidet med en nasjonal arrangørstatistikk i samarbeid med organisasjonene i Arrangørforum* og Telemarksforskning.

Nasjonal arrangørstatistikk
Fra Union Bluescup på Kristiania Torg.

Norsk Bluesunion (NBU) fortsetter arbeidet med en nasjonal arrangørstatistikk i samarbeid med organisasjonene i Arrangørforum* og Telemarksforskning. Vi hadde den samme undersøkelsen ifjor. Da var svarprosenten på ca 30 %. Ved hjelp av regnskap som ble sendt oss, påtok vi oss arbeidet med å legge disse tallene inn i skjemaene slik at vi til slutt endte opp med å sende inn fra ca 50 % av våre medlemmer. For at vi skal få så riktige data som mulig, bør vi opp i en mye høyere prosentandel. Vi oppfordrer derfor sterkt til at flere tar seg tid til å svare på undersøkelsen.

God og oppdatert statistikk fra medlemsmassen er avgjørende for at vi i NBU skal kunne drive et effektivt og kunnskapsbasert interessepolitisk arbeid. Uten tall på hva medlemmene våre og arrangørfeltet ellers representerer er det vanskelig å nå gjennom hos politikere, offentlige myndigheter og andre beslutningstakere. Så selv om det kan være krevende, så ber vi innstendig om at dere hjelper oss med tall i datainnsamlingen.

All datainnsamling vil skje gjennom Excel-skjemaet som er sendt ut til våre medlemmer. Dette er det samme skjemaet som ble sendt dere på samme tid ifjor.

All informasjon behandles konfidensielt.

Tips: Ha årsberetning og årsregnskap ved din side når du starter undersøkelsen.

Frist for innsendelse av skjemaet med utfylte tall for 2019 er fredag 31 mai 2020. Skjemaet sendes til post@norskbluesunion.no. Dersom dere har kapasitet til å sjekke eller supplere tidligere innsendt data så må dere gjerne gjøre det også.

Vi ber om at dere svarer så presist som mulig på alle spørsmålene, men understreker samtidig at et godt estimat er bedre enn at dere ikke avgir svar.

I skjemaet er det lagt inn forklaring på de fleste spørsmålene. Vi vil likevel påpeke følgende:

  • Definisjon av konsert og band: En konsert kan for eksempel utgjøres av hovedartist inkludert eventuell oppvarming. Dette regnes da som to band. For festivaler regnes enkeltkonserter som én konsert.
  • Økonomi: I oversikten over økonomi er det særlig konsertøkonomien vi er interessert i. Vi ber derfor om detaljerte tall for denne delen av økonomien og generelle tall for «ikke konsertrelaterte» inntekter og utgifter. Dette vil gi ett økonomisk resultat for konsertvirksomheten og ett for hele organisasjonen. I tilfeller der konserter er eneste aktivitet vil alt være konsertrelatert. Det er viktig at dere sjekker det økonomiske resultatet på bunnlinjen. Dersom dette ikke stemmer kan det justeres gjennom å justere «Andre inntekter/utgifter».
  • Årsverk: Det er normalt å beregne et årsverk til 1695 timer.

Dersom dere likevel står fast må dere ikke nøle med å ta kontakt med Wiggo Larsen på telefon: 977 43 130 eller e-post wiggo_erling.larsen@getmail.no.

(*Arrangørforum består av interesseorganisasjonene Norske Konsertarrangører, Norske festivaler, Norsk jazzforum, FolkOrg, Norske kulturhus, NyMusikk, Norsk Bluesunion, Norsk Viseforum og Klassisk.)