Når vedtektene må vike

På grunn av den pågående situasjonen relatert til samfunnstiltak for å bekjempe koronaviruset må mange utsette sine årsmøter. 

Ved å utsette årsmøtet omgår man kanskje vedtektene der det står at årsmøtet skal avholdes innen en gitt frist. Vi får noen henvendelser fra våre medlemmer om hvordan man skal forholde seg til dette.

Når vedtektene må vike

Advokatfirmaet Nordhus & Aarø har foretatt en juridisk vurdering for Akershus musikkråd og Norsk musikkråd om hvorvidt vedtektene settes til side i lys av situasjonen som har oppstått med koronautbruddet. Og det kan dere lese mer om her:   

Bare ta kontakt ved spørsmål om dette eller andre ting vi kan bidra med! Vi har hjemmekontor.