Invitasjon til landsmøte 27.-29. mars 2020

Norsk Bluesunion inviterer med dette alle bluesklubber og festivaler tilsluttet Norsk Bluesunion til Landsmøte og samling på Bryne. Lokalt vertskap er Jæren Bluesklubb. Det er duket for en helg med årsmøte, faglig innhold relatert til bluesklubbenes hverdag og utfordringer. Vi håper å samle så mange klubber som mulig, siden landsmøtet avholdes kun annethvert år.

Invitasjon til landsmøte 27.-29. mars 2020

Program
Programmet vil bli sendt alle NBUs medlemmer innen 15. februar 2020.
Landsmøtet starter det faglige programmet lørdag morgen kl 0930. Det vil likevel være anledning til å komme allerede fredag ettermiddag/kveld. Det serveres en enkel middag med påfølgende konsert på fredag.

Saker til behandling i henhold til Norsk Bluesunions vedtekter § 6:
-Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden
-Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
-Godkjenne beretninger
-Godkjenne regnskap
-Behandle innkomne forslag
-Vedta handlingsplan
-Behandle budsjett
-Velge styre på minst 5 medlemmer samt minst 3 varamedlemmer.
-Velge valgkomite

Forslag som medlemmene ønskes behandlet skal i henhold til vedtektene være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Det vil si innen 27. februar 2020.

Sakspapirer med mer informasjon vil bli sendt alle deltakere senest 2 uker i forkant av årsmøtet.

Praktisk informasjon
Tid: 28. – 29. mars 2020
Kl: Oppstart kl. 09.30 lørdag og avslutning kl. 16.00 søndag
Hotell: Jæren Hotell, Solhøgda 3, 4340 Bryne
Landsmøte: Samme sted
Konserter: Samme sted

Pris per person: (pris inkl. seminar, overnatting, mat og inngang konserter.
• Seminarpakke helg i dobbeltrom pr pers (3000,-)
• Seminarpakke helg i enkeltrom pr pers (3500,-)
• Seminarpakke lørdag – søndag i dobbeltrom pr pers (2100,-)
• Seminarpakke lørdag – søndag i enkeltrom pr pers (2350,-)
• Seminarpakke uten overnatting (1800,-)

Reise: All reise må bestilles og betales selv. 

OBS! Det går ingen flybuss på søndager fra Bryne. Jæren Bluesklubb vil derfor sørge for maxi-taxi som frakter alle til flyplassen etter landsmøtets slutt. Så snart dere har bestilt flybilletter, send en mail til post@norskbluesunion.no eller leder@jaerenbluesklubb.no med flytid hjem på søndag, så vil det bli satt opp transport for alle.
 

Påmeldingsfrist: 1.februar (bindende påmelding)

For mer info, kontakt oss på telefon 958 28 910 eller mail post@norskbluesunion.no.