Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - første frist 15. november

Ordningen til Lotteri- og stiftelsestilsynet der det kan søkes om tilskudd ved avlysning eller nedskalering av aktiviteter som følge av råd eller restriksjoner fra myndighetene, er varslet forlenget ut året. 

Tilskudd i forbindelse med arrangement eller aktiviteter - første frist 15. november

I praksis blir det to søknadsfrister, der den opprinnelige ordningen for 2021 gjelder for aktiviteter i perioden 1. januar til 31. oktober, med søknadsfrist 15. november. Deretter vil det senere kunne komme en ny frist for aktiviteter gjennomført fra 1. november og ut året.

For å søke tilskudd til aktiviteter og arrangementer som ble avlyst eller nedskalert i perioden januar-oktober, er altså søknadsfristen 15. november. 

For mer info og for å søke om midler, se https://lottstift.no/for-frivilligheten/tilskudd-i-forbindelse-med-arrangement-eller-aktiviteter/