Søk støtte hos Frifond restart!

Frifond har nå lansert en ny støtteordning – «Frifond restart». Dette er ekstra midler til musikkgrupper som har lyst til å gjøre noe musikalsk i høst, og er ment som en støtte for at vi skal komme i gang igjen etter koronapandemien.

Søknadsskjemaet er åpent nå, og de behandler søknader fortløpende fram til 1. oktober.

Prosjekter i alle musikklag, ensembler og arrangører hvor minst 1/3 av deltakerne er under 26 år kan søke. Det kan søkes om støtte til for eksempel konserter, seminarer, fagmøter, workshops, konkurranser, helgekurs og samarbeidsaktiviteter, og mye mer.

Aktiviteten må gjennomføres innen 31. desember 2021, og rapport på bruk av midlene må sendes innen 15. februar 2022.

Les mer om ordningen og hvordan man søker her.