Skal du søke på Frifond?

Ønsker du å sette i gang eller videreføre musikkrettede ungdomsprosjekter, men mangler midler til å gjennomføre? 

Da er Frifond ordningen for deg. Her kan din klubb eller festival på en enkel måte få støtte til konserter og musikkaktiviteter!

I 2022 er det søknadsfrist 15. juni og 1. november. Prosjektet det søkes om midler til, må arrangeres i løpet av året.

Skal du søke på Frifond?

Frifond er en grunnstøtteordning som gjelder alle frivillige organisasjoner så sant de er organisert som frivillig forening og har aktivitet rettet mot barn og unge. Stiftelser (også ideelle) kan dessverre ikke søke.

Det viktigste kriteriet, ved siden av å være medlem i Norsk Bluesunion, er at 1/3 av medlemmene må være under 26 år. Det kan også gis støtte dersom det er et spesifikt ungdomsprosjekt for og med ungdom. Det gis maksimum kr 35 000 i støtte pr prosjekt. Totalt kan én arrangør motta 50 000 i støtte pr år.

I tillegg til søknaden, må det vedlegges en prosjektbeskrivelse samt budsjett for aktiviteten(e) dere søker støtte til.

Det understrekes at det er viktig å fremheve ungdomsfokus og ungdomsmedvirkning dersom dere ønsker støtte opp mot maksbeløpet på kr 35 000. Videre minner vi om at Frifond ikke gir støtte til utstyr.

Det er obligatorisk rapportering på Frifond. For å søke må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger. Det kan kun søkes om støtte til fremtidige prosjekter.

 
Her kan du lese det punktvis:
 
Hva er Frifond?
Frifond er en støtteordning opprettet av Stortinget for å bedre de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og medlemsbasert aktivitet på lokalt plan i frivillige organisasjoner som jobber for og med barn og unge. For medlemmer i NBU er denne aktiviteten konsert- og arrangørvirksomhet eller annen musikkaktivitet rettet mot unge.
 
Hvor søker du?
Medlemmer i NBU søker gjennom NBU. Logg inn på Styreweb og gå inn på øverste linje "SENTRALORGANISASJON", deretter "SØKNADER". 
 
Dobbeltmedlemskap
Det er ikke mulig å motta Frifondmidler fra flere organisasjoner samtidig.
 
Hvem kan søke?
Medlemmer i NBU
 
Ungdomsprosjekt
1/3 av medlemmene/prosjektdeltakerne må være under 26 år eller det kan søkes til et konkret ungdomsprosjekt med og for ungdom.

Organisasjonsform 
Kun frivillige organisasjoner/frivillig foreninger med aktivitet rettet mot barn og unge kan søke. Aksjeselskap, stiftelser (også ideelle) eller kommunale organisasjoner kan ikke søke.

Søknadsfrister
15. juni og 1. november.
 
Søknadssatser
Per 2022 er satsene maksimum 35.000 i støtte per prosjekt/søker. Maks tildelingsbeløp per år/søker er kr. 50.000.
 
Prosjektbeskrivelse
Mål og beskrivelse av gjennomføring av prosjektet. Ha gjerne også med en kort bakgrunn med beskrivelse av organisasjonen (profil, konserter og så videre).
 
Budsjett for aktiviteten(e)
Legg ved alle relevante utgifter og inntekter for prosjektet (trenger ikke års/driftsregnskap).
 
Konsertoversikt
Legg ved oversikt over gjennomførte konserter forgående år samt konsertene dere søker støtte til i prosjektperioden.
 
Hva kan man søke til?
Det kan kun søkes om et prosjekt per runde. Dette kan være en enkeltkonsert, konsertserie, festival eller andre ungdomsprosjekt. Husk at prosjekt må gjennomføres etter søknadsfristen.
 
Krav om at tidligere støtte er brukt opp
Dersom du har mottatt Frifondmidler foregående år, må det vises til at fjorårets midler er brukt opp før nye midler kan utbetales.
 
Kontonummer
Organisasjonen må ha eget kontonummer i lagets eller styremedlemmets navn.
 
Rapportering
Det er obligatorisk å rapportere på Frifondtildelingene. For å kunne søke, må organisasjonen ha rapportert på tidligere tildelinger i henhold til rapporteringsfrist. Ta kontakt hvis dere trenger kopi av tidligere tildelinger/søknader.
 
Kontaktinfo
Bitten Svendsen, post@norskbluesunion.no,  95 82 89 10.
 
Tildeling
Det er et tildelingsutvalg som tildeler støtte hos NBU.