Norsk Bluesunion har fått tilsagn om momskompensasjon for 2020

Da kom endelig vedtaket fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om momskompensasjon for 2020. 
Norsk Bluesunion søkte om kr 1 150 446 kroner på vegne av våre medlemmer. Vi har fått innvilget hele søknaden, ingen avkorting på noen. Her kan du lese hvem som har fått.

 
Norsk Bluesunion har fått tilsagn om momskompensasjon for 2020
Så snart pengene er på konto, kan vi starte overføringen til hver og én klubb.