Ingen ny avtale med TONO fra 1.1.2022

Rammeavtalene med TONO er foreløpig ikke videreført fra 1. januar 2022. Dette skyldes konsertrestriksjoner. I tillegg må det gjøres avklaringer knyttet til TONOs registrering i momsregisteret. Arbeidet med eventuell ny rammeavtale vil tas opp igjen i første kvartal.

I perioden det ikke er noen sentral rammeavtale, må alle som skal benytte vederlagspliktig musikk på konserter de arrangerer selv, avklare rettighetene med TONO i hvert enkelt tilfelle og også betale vederlag direkte til Tono. Dette gjøres på TONOs hjemmeside, se https://www.tono.no/kunder/konsert-event/

Ta kontakt med oss om du har spørsmål.