Arendalsuka i gang - musikkfeltet debatteres

Arrangørforum arrangerer igjen debatt under Arendalsuka. Et bredt politikerpanel skal diskutere fordeling av offentlige midler i kultursektoren og synergier mellom det institusjonaliserte og det frie feltet i Arrangørforums debatt «Musikk sett i system».

Debatten kan strømmes gratis hvis du ikke er til stede i egen person. Her er litt info om uka.

Arendalsuka i gang - musikkfeltet debatteres

Arrangørforum er et nettverk som består av Norsk jazzforum, Norske Konsertarrangører, FolkOrg, nyMusikk, Norsk Bluesunion, Klassisk, Norske kulturhus, Norske festivaler og Norsk viseforum. I tillegg er Creo og Vossa Jazz medarrangører av debatten.

Onsdag 18.august:

Et politikerpanel skal diskutere hva som må til for å styrke strukturene og rammene for mangfoldet av sjangre og musikkuttrykk i Norge. 

Panelet består Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (Ap), Steinar Bergstøl Andersen (Frp), Freddy André Øvstegård (Sv), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Emma Lind (V)

Andre medvirkende er Marte Bjerke (journalist), Gry Bråtømyr (daglig leder, Norsk jazzforum), Tone Østerdal (daglig leder, Norske Konsertarrangører), Hans Ole Rian (forbundsleder, Creo) og Bjørgulv Borgundvaag (styreleder, Norsk musikkråd).

Programmet i korte trekk:

14:00    Velkommen 

14:03    Tallenes tale og strukturer i musikkfeltet 

14:15    Samtale om status organisering og virkemidler med Norske Konsertarrangører, Norsk musikkråd og Creo 

14:30    Paneldebatt med Kristin Ørmen Johnsen (H), Anette Trettebergstuen (Ap), Steinar Bergstøl Andersen (Frp), Freddy André Øvstegård (Sv), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Emma Lind (V)

15:15    Spørsmål og oppsummering

15:30    Paneldebatt slutt

Debatten arrangeres på jubileumsscenen i Bakgården onsdag 18. august kl 14.

Er du ikke til stede i Arendal kan arrangementet strømmes gratis her.

Torsdag 19.august:

Arendalsuka i samarbeid med Kulturrådet og Arrangørforum har debatten «Når kulturen kommer tilbake» på Hovedsenene Store Torungen i Kulturhuset torsdag 19/8 kl 16.00 – 17.15.

Mer om innhold her: https://program.arendalsuka.no/event/user-view/15286