Telemarksforskning utreder landets konsertarrangører

Utredningen gjøres på oppdrag fra Kulturrådet – Norsk Bluesunion er en av organisasjonene som er med for å styrke arbeidet.

Telemarksforskning utreder landets konsertarrangører

Nasjonal arrangørkartlegging

Norsk kulturråd ønsker bedre kunnskap om konsertarrangørene i Norge, og har derfor bestilt en utredning som undersøker de ulike konsertarrangørenes rolle og funksjon i formidling av kunst til et bredt publikum. Etter en anbudskonkurranse, fikk Telemarksforsking oppdraget.

I utredningen til Telemarksforsking vil tre forhold bli særlig vektlagt: Det kunstneriske, det økonomiske og det praktiske/administrative.

Det kunstneriske
De kunstneriske ambisjonene varier sannsynligvis mellom de ulike arrangørene. Et utgangspunkt for utredningen er at de fleste arrangørene har en kunstnerisk ambisjon bak arbeidet sitt. Telemarksforskning vil understreke hva en slik ambisjon innebærer. Hvordan er dette formalisert? Hvem lyttes det til? Hvilke kvalitetsforståelser eksisterer og i hvilken grad varierer dette mellom ulike arrangørtyper.

Det økonomiske
Kunnskapsverkets nylige statistikk over konsertarrangører (Nasjonal arrangørstatistikk 2016) gav innsikt i deler av arrangørenes økonomi. I dette prosjektet ønsker Telemarksforskning å undersøke årsaker til det bilde som presenteres. Hvor store forskjeller er det i konsertøkonomien og hva påvirker dette? Hvordan forhandles honorarer fram? Hvilke aktører tar mest økonomisk risiko (artist, arrangør eller scene) og hvordan påvirkes viljen til å ta slik risiko?

Det administrative og praktiske
Arrangørfeltet organiseres på en rekke ulike måter og inkluderer både frivillige, profesjonelle og semi-profesjonelle. Hvilke ulike praksiser finnes? Hva benyttes frivillige til, og hva motiverer frivillige for å arrangere konserter? Hvor viktig er ildsjelene, hvor viktig er organisasjonene og hvor viktig er de kulturpolitiske ordningene? 

Praktisk gjennomføring

Utredningen skal gjennomføres i løpet av våren 2018 og vil ta utgangpunkt i en rekke intervjuer med konsertarrangører i Norge. Utredningen vil også ta utgangspunkt i økonomiske data som forskerne vil samle inn, bl.a i samråd med Arrangørforum og dets respektive medlemsorganisasjoner. Arrangørforum er et uformelt forum som består av organisasjonene som har konsertarrangører som medlemmer, herunder: Norske Konsertarrangører, Norsk jazzforum, Klassisk, FolkOrg, Norske festivaler, Norsk Bluesunion, Norsk viseforum, Norsk Kulturhusnettverk og Ny Musikk. 

Andreas Feen Sørensen, kommunikasjonsansvarlig i Norske Konsertarrangører, opplyser at Arrangørforum og Telemarksforskning nå jobber iherdig for å utvikle gode og nøyaktige spørreskjemaer som samtidig er enkle og raske å besvare for landets arrangører. 

- Vi har tatt med oss mange gode innspill og erfaringer fra forrige runde som gjør at det nå vil være enklere å samle inn og analysere data fra konsertfeltet. Det er bra for både forskerne og respondentene - som er landets konsertarrangører. Spørreundersøkelsen for 2017 distribueres våren 2018 og vi håper selvfølgelig at alle som mottar spørreskjemaet vil besvare, og på den måten bidra til viktig forskning for å bedre rammevilkårene for landets arrangører, sier Sørensen.  

Nasjonal arrangørstatistikk 2017

Arrangørforum startet i 2016 et samarbeid om nasjonal datainnsamling fra arrangørfeltet i Norge. Tirsdag 5. desember 2017 ble forskningsrapporten "Nasjonal arrangørstatistikk 2016" lansert på Kulturhuset i Oslo. Rapporten viser at hverdagen for norske grasrotarrangører ikke er så rosenrød som det skulle virke. Hver tredje melder at det er blitt vanskeligere å drive konserter, og det er spesielt trang økonomi og endrede krav fra det offentlige som trekkes frem. Les mer om lanseringen her. Dette var den første rapporten som ble lansert i samarbeidet. Rapporten tar for seg musikkåret 2016 og er skrevet av Kunnskapsverket, på oppdrag fra Arrangørforum.

Arrangørforums rapport for 2017 blir skrevet av Telemarksforskning. Datagrunnlaget som rapporten tar utgangspunkt i vil være en del av grunnlaget som samles inn i forbindelse med Kulturrådets nasjonale arrangørkartlegging. På den måten trenger landets konsertarrangører kun å besvare en enkelt undersøkelse - som vil resultere i to forskningsrapporter som komplimenterer hverandre. Musikk er en bransje som har gjennomgått radikale endringer i de siste årene, og konserter/live har blitt en viktigere del av feltet. Arrangørforum vil derfor fortsette å bidra med nødvendig statistikk for å bidra til et helhetlig bilde av hvordan det står til med musikkbransjen i Norge. Arrangørforum og Telemarksforskning forventer å kunne lansere "Nasjonal Arrangørstatistikk 2017" høsten 2018.  


Se også Ballades dekning av lanseringen av Nasjonal Arrangørstatistikk 2016