Stimuleringsordningen åpnet for søknader

Forskriften som regulerer regjeringens stimuleringsordning for kulturlivet er kommet på plass og stimuleringsordningen åpnet for søknader før helga. Det er satt av 500 mill. kroner til ordningen i inneværende år og stimuleringsordningen skal videreføres også for første halvår i 2021.

Stimuleringsordningen åpnet for søknader

Det er bra at stimuleringsordningen nå er på plass. Dette vil kunne gi en hjelp til å arrangere konserter for et mindre publikum uten at tapet blir for stort. 

Ta kontakt ved spørsmål. 

Søknadsskjema for stimuleringsordningen

Forskrift om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19