Oppdatert informasjon om Tono

Som vi tidligere har informert om gikk rammeavtalen vi hadde under Norsk musikkråd med TONO ut 31.12.2017. Det har siden januar pågått hyppige forhandlinger for å få på plass en ny avtale.

Den tidligere avtalen inkluderte både utøverlag og arrangørlag (bluesklubbene). Da det er et stort sprik i omfanget av konserter som arrangeres av utøverlag og arrangørlag ble det umulig å få på plass en avtale som rommer begge. Man har per dags dato kommet til enighet om en ny rammeavtale mellom Norsk musikkråd og TONO for utøverlag, og det forhandles fremdeles om å få på plass en avtale for arrangørlagene.

Oppdatert informasjon om Tono

TONO har ikke vært villig til å forhandle om andre enn de minste, frivillige «grasrot»-arrangørene, og med det vet vi at noen av våre større bluesklubber kan falle utenfor.  

Tidsaspektet vi står i er utfordrende. TONO får stadig inn rapporter og repertoar fra sine medlemmer og med det går det «automatisk» ut henvendelser til klubbene. TONO vil ikke sitte på gjerdet å vente til en ny avtale foreligger, og bluesklubbene trenger en tillatelse for fremføring av musikken. Flere av dere opplever nå/ vil oppleve å få tilsendt en tillatelse fra TONO i form av en rapporteringsavtale. Denne må dere besvare for å ha tillatelse til å fremføre musikk på deres scener.

Det er også sendt ut henvendelse til dere fra NBU om opplysninger vi trenger fra dere i de videre forhandlingene. Frist for å svare tilbake til NBU er 5. april. Det er viktig at vi får samlet inn disse dataene fra alle bluesklubbene; de er med på å danne grunnlaget for en eventuell ny avtale. Frist for NBU til å sende informasjon til Tono er satt til 6. april; derfor den korte fristen. 

Den/ de avtaler som vil bli inngått med TONO vil ha tilbakevirkende kraft til 1/1-2018. Opplys derfor om deres medlemskap i Norsk Bluesunion ved kontakt med Tono. 

Vi minner om viktigheten av å avsette penger til TONO-vederlag, samt innlemme dette i søknader om tilskudd. Så snart vi vet mer, kommer vi tilbake med mer informasjon.