Norsk Bluesunion fikk avslag på turnéstøtte

Norsk Bluesunion (NBU) fikk avslag på søknad om midler til Norgesturnè med Union Bluesband 2017– Silo - fra Kulturrådet ved Musikkutvalget for utøver- og produksjonsstøtte, som behandler søknader om prosjektstøtte, bestillingsverksstøtte, musikerstøtte og ensemblestøtte.

Norsk Bluesunion fikk avslag på turnéstøtte

Begrunnelsen for avslaget var at de ikke fant rom for vårt prosjekt innenfor sine rammer. Dette er 2. året på rad vi får avslag på vår søknad om turnéstøtte. I fjor ble det startet en kronerulling for å få gjennomført turnéen.

Norsk Bluesunion ønsker med prosjektet Union Bluesband å presentere lovende, talentfulle band for et større publikum i form av en landsdekkende turné. Vi ønsker også å satse på å nå andre målgrupper i tillegg og jobber med å booke inn bandet på bl.a. skolekonserter og andre ungdomsrelaterte prosjekter. Norsk Bluesunion vil med dette rekruttere og inspirere uetablerte, norske artister som har potensial til å markere seg på et nasjonalt og internasjonalt plan.

I tillegg til å hjelpe ambisiøse bluesband fungerer denne turneen også som et nettverksbyggende tiltak for medlemsklubber. De siste årene har det også blitt lagt inn flere elementer av opplæring som for eksempel fokus på kontrakter og generell konsertgjennomføring. Dette for at unionsbandet skal stå rustet til å fortsette sin karriere som musikere etter at året som Unionsband er ferdig.

Det arbeidet Norsk Bluesunion gjør i forbindelse med rekruttering og talentutvikling i miljøet blir også lagt merke til utenlands. I 2016 fikk NBU tildelt den tyske internasjonale æresprisen under GBA (German Blues Awards) i Eutin. Vi blir lagt merke til blant våre venner rundt omkring i Europa.

Vi er meget skuffet over avslaget fra Kulturrådet. NBU har gjennom 20 år hatt Union Bluescup og Union Bluesband som sitt viktigste prosjekt og vi stiller oss uforstående til Kulturrådets prioriteringer.

Vårt mangeårige arbeid med rekruttering blant de unge, samt vår turne rundt i landet for et ungt uetablert band, krever mye av vårt styre i Norsk Bluesunion. Alt blir gjort på frivillig basis og uten noe lønn.  

Vi henvender oss derfor til alle der ute som kan bidra med tips til hvor det kan være mulig å få støtte, enten i form av sponsing av flybilletter, leiebil, overnatting, men også sponsorer av turnéen.

Alle henvendelser kan skje til leder Bitten Svendsen på 95 82 89 10 eller mail post@norskbluesunion.no, eller nestleder og bookingansvarlig Trond Johnsen på 41 40 27 26 eller mail unionbluesband@gmail.com.