NBU ber om forslag til norske deltakerband til European Blues Challenge 2017

Den europeiske bandkonkurransen European Blues Challenge (EBC) blir arrangert for syvende gang 7.-8. april 2017. Da blir den årlige europeiske bluessamlingen, som også inneholder årsmøte i European Blues Union og et bluesmarked, arrangert i Horsens i Danmark.  Hvem som skal representere Norge i EBC blir avgjort i fellesskap av de norske medlemmene i European Blues Union. Også i år ønsker vi å involvere Norsk Bluesunions medlemmer i utvelgelsen og å få forslag til kandidater.

NBU ber om forslag til norske deltakerband til European Blues Challenge 2017

Norge er nå påmeldt i EBC for sjette gang. I fjor var det Eric Slim Zahl & The Southwest Swingers som ikke bare deltok, men også vant konkurransen om tittelen Europas beste bluesband.

Konkurransen
European Blues Challenge 2017 blir arrangert i Danmark over to kvelder der band fra 20 forskjellige europeiske land vil konkurrere om tittelen. Hvert band spiller 30 minutter og blir vurdert av en jury som er utnevnt av styret i European Blues Union.

Kriterier
Det er fra arrangørene satt noen kriterier for bandene som skal delta. Disse finnes på EBUs websider, http://www.europeanbluesunion.com/. Juryen skal kåre en vinner samt 2. og 3.plassering. Juryen vil i utvelgelsen legge vekt på fire kriterier: Originalitet, ferdigheter på instrumentene, vokale kvaliteter og scenepresentasjon.

Norske kandidater
Når de norske klubbene skal melde inn sin kandidat, kan det være smart å ta hensyn til noen forutsetninger. Bandet bør i tillegg til å spille bluesmusikk og å ha gode musikalske ferdigheter også ha ambisjoner og anledning til å reise utenlands og ta jobber i Europa. Det har vist seg ved tidligere år at band som holder seg godt innenfor bluessjangeren har større sjanser til å nå opp enn band som blir oppfattet som rockeband eller som hører hjemme i andre sjangre. Det forventes at deltakerbandet står for utgiftene ved deltakelsen selv, men det er selvfølgelig anledning til å søke om reisestøtte gjennom forskjellige støtteordninger.

Send inn deres forslag nå!
Vi oppfordrer alle klubber til å ta opp saken så snart som mulig; på neste styremøte, klubbkveld eller pr. epost/Facebook. Send inn klubbens forslag til post@norskbluesunion.no innen 1. november. Deretter vil de norske medlemmene i European Blues Union stemme over kandidatene og velge ut det norske deltakerbandet til EBU 2017 i Danmark.