Momskompensasjon - påminnelse og ny frist

Norsk Bluesunion har i dag vært i kontakt med Lotteri- og stiftelsestilsynet (Lottstift) om momskompensasjonsordningen og hvordan vi skal forholde oss til at flere har utsatt sine årsmøter. 

Søknadsprosessen om momskompensasjon i 2020  er lagt opp som vanlig.  Det er ikke vedtatt utsetting av de lovbestemte fristene om at ordinær generalforsamling og årsmøte skal gjennomføres, og at årsregnskapet skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. For de fleste vil dette være 30.juni. For å søke momskompensasjon må derfor årsmøtet til den enkelte være gjennomført innen 30. juni. 

Søknadsprosessen om momskompensasjon i 2020  er lagt opp som vanlig. 

Det er ikke vedtatt utsetting av de lovbestemte fristene om at ordinær generalforsamling og årsmøte skal gjennomføres, og at årsregnskapet skal fastsettes innen seks måneder etter regnskapsårets slutt. For de fleste vil dette være 30.juni. For å søke momskompensasjon må derfor årsmøtet til den enkelte være gjennomført innen 30. juni. 

Helsemyndighetene har nå åpnet for litt større forsamlinger slik at de fleste kan nå få gjennomført sine årsmøter fysisk. Dersom man ikke kan følge smittevernreglene, oppfordres det til at årsmøtene gjennomføres digitalt. 

Vi setter ny frist for å sende oss resultatregnskapene for 2019 til 6. juli.

Ta kontakt ved spørsmål.