Krisepakken for korona - avlyste, stengte og utsatte arrangement

Ble arrangementet du hadde planlagt mellom 5. mars og 30. april avlyst eller utsatt på grunn av korona? Nå kan du søke pengestøtte! Det åpnes for søknader 14.april.  Sjekk kriteriene og søk her.

 

Krisepakken for korona - avlyste, stengte og utsatte arrangement

Koronaviruset rammer også frivilligheten, og over hele Norge har en rekke arrangementer i frivillig- og idrettssektoren blitt utsatt, stengt eller avlyst.  Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter en kompensasjonsordning, der arrangører i frivillig- og idrettssektoren kan få kompensert for tapte billettinntekter og deltakeravgifter, samt merutgifter for arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020..   

Det åpnes for søknader 14.april. 

Fordi det er kort søknadsfrist, vil det bli lagt ut veiledere og informasjon før påske, så søkerne kan bruke tiden fram til 14.april godt på å forberede seg.   

Her kan du lese mer om kriterier og søknadsskjema