Koronautbruddet

Vi fortsetter å følge situasjonen rundt korona-utbruddet nøye. Det er vedtatt krisepakker og ordninger fra KUD og det vurderes fortløpende nye tiltak. Situasjonen er uavklart og kritisk for mange arrangører og mange er usikre på hva fremtiden vil bringe på det frivillige musikkfeltet. Noen har tatt i bruk sosiale medier og streamer konserter og vi applauderer alle de ukonvensjonelle tiltakene mange gjør for å lyse opp i en usikker og litt ensom hverdag. 

NBU har ikke tatt noen avgjørelse om når det er mulig å avholde landsmøtet. Det er en løpende vurdering om når og hvordan dette kan la seg gjennomføre. Vi vil avvente til over påske med å vurdere videre.

NBU fortsetter å jobbe hjemmefra i tiden fremover. Dette medfører ingen praktiske konsekvenser for vårt arbeid. Vi er tilgjengelige på både epost og telefon.

Vi ber alle fortsette å følge Helsedirektoratets råd og oppdatere seg på informasjonen på FHIs hjemmesider