Kartlegging av konsekvenser og utsikter til aktivitet

Kulturalliansen og Norsk musikkråd/Musikkens studieforbund gjennomfører en kartlegging som tar for seg hvilke konsekvenser koronakrisen har hatt og hva som er utsiktene til å gjenoppta øvelser og aktivitet. Vi håper NBUs medlemsklubber og -festivaler har mulighet til å besvare innen fristen 29. september.

Den første kartleggingen ble gjennomført i mars og gav en viktig innsikt i hvilke økonomiske konsekvenser som nedstengningen gav. Svarene i kartleggingen gjorde det mulig for oss å formidle hvordan kompensasjonsordninger burde utformes for å treffe best mulig. Svarene på undersøkelsen vi sender nå, vil legge et viktig fundament for våre innspill til kommende ordninger.

Undersøkelsen er rettet mot det enkelte lag, gruppe og forening lokalt og regionalt i det frivillige musikk- og kulturlivet. Siden undersøkelsen blir distribuert gjennom flere organisasjonsledd kan du ha mottatt undersøkelsen flere ganger, men du skal kun svare én gang.

Det vil ta rundt 10 minutter å fylle ut undersøkelsen. Vi håper du har mulighet til å svare på undersøkelsen innen tirsdag 29. september. Har du spørsmål om undersøkelsen kan du kontakte john-halvdan.halvorsen@musikk.no eller post@norskbluesunion.no

Undersøkelsen finner du her: https://surveys.enalyzer.com?pid=fd6q8fes.

Følgende spørsmål er vesentlig for å kunne ta stilling til årsvederlag til TONO i 2020:

  • Hvor mange konserter gjennomførte dere som arrangør, i perioden 1. januar til 11. mars 2020?
  • Hvor mange konserter var dere arrangør for i perioden 12. mars til 31. august 2020?
  • Hvor mange konserter planlegges det å gjennomføre som arrangør, i perioden 1. september - 31. desember 2020?

Det er av stor betydning at disse spørsmålene blir besvart. Dersom det av en eller annen grunn er vanskelig å svare på kartleggingen,  vi ha svar på spørsmålene over utenom skjemaet.

Dine svar vil være med på å legge et viktig fundament for våre innspill til ordninger for feltet.

Takk for hjelpen.