Invitasjon til digitalt landsmøte Norsk Bluesunion mandag 8. juni kl 18.00.

Som følge av koronaepidemien har styret i Norsk Bluesunion besluttet å avholde landsmøtet digitalt. 

Det er viktig å få gjennomført selve landsmøtedelen for bl.a. å få godkjent årsmeldinger og regnskap som skal rapporteres videre til offentlige tilskuddsytere.

Alle må registrere sin påmelding innen fristen 21. mai. De som meldte seg på det opprinnelige landsmøtet på Bryne må melde seg på nytt. 

Invitasjon til digitalt landsmøte Norsk Bluesunion mandag 8. juni kl 18.00.

Innkalling til landsmøtet ble sendt ut til alle 18. november 2019 og styret i NBU har rådført seg med Norsk Musikkråd og fått til svar at selv om datoen er flyttet, er innkalling å regne som sendt innen fristen på 8 uker.

Landsmøtet er denne gang begrenset til å gjelde kun delegater. Hver klubb/festival har mulighet til å melde på to delegater. Ved kun én delegat, gis vedkommende dobbeltstemme.

Alle må registrere sin påmelding innen fristen 21 mai. De som meldte seg på til det planlagte landsmøtet som skulle foregå 27.-29. mars, må melde seg på nytt.

Landsmøteinvitasjon

Lenke til påmelding