Innkalling til Landsmøte 2018

Norsk Bluesunion inviterer med dette alle bluesklubber og festivaler tilsluttet Norsk Bluesunion til Landsmøte og samling i Trondheim 20.-22.april 2018.

Lokalt vertskap er Trondheim Bluesklubb. Det er duket for en helg med årsmøte, faglig innhold relatert til bluesklubbenes hverdag og utfordringer, samt at Nidaros Bluesfestival pågår samme helgen.  

Vi håper å samle så mange klubber som mulig, siden landsmøtet avholdes kun annethvert år. 

Innkalling til Landsmøte 2018

Program

Programmet vil bli sendt alle NBUs medlemmer innen 31. mars.

Landsmøtet starter det faglige programmet lørdag morgen kl 0930. Det vil allikevel være anledning til å komme allerede fredag ettermiddag/kveld. Nidaros Bluesfestival er allerede godt i gang og for de som ønsker, er det mulighet for både mye god musikk, enkel middag samt sosial mingling på fredag før alvoret starter lørdag.

Saker til behandling her ihht NBUs vedtekter § 6:

-Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden

-Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere

-Godkjenne beretning

-Godkjenne regnskap

-Behandle innkomne forslag

-Vedta handlingsplan

-Behandle budsjett

-Velge styre på minst 5 medlemmer samt minst 3 varamedlemmer.

-Velge valgkomite

Forslag som medlemmene ønsker behandlet skal ihht vedtektene være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Dvs innen 21. mars 2018.

Sakspapirer med mer informasjon vil bli sendt alle deltakere senest 2 uker i forkant av årsmøtet.

Praktisk informasjon

Tid: 21. – 22. april 2018

Kl: Oppstart kl. 09.30 lørdag og avslutning kl. 16.00 søndag

Hotell: Clarion Collection Hotel Grand Olav

Kjøpmannsgata 48

7010 Trondheim

Landsmøte: Samme sted

Konserter: Radisson Blu Royal Garden Hotel (40 sekunders gåavstand fra hotellet)

Pris per person: (pris inkl. seminar, overnatting, mat og festivalpass til Nidaros Bluesfestival)

  • Seminarpakke helg i dobbeltrom pr pers (3135,-)
  • Seminarpakke helg i enkeltrom pr pers (4040,-)
  • Seminarpakke lørdag – søndag i dobbeltrom pr pers (2490,-)
  • Seminarpakke lørdag – søndag i enkeltrom pr pers (2635,-)
  • Seminarpakke uten overnatting (1840,-)

Alle priser er inkl. festivalpass

Reise: All reise må bestilles og betales selv.

Påmeldingsfrist: 1.februar (bindende påmelding)

For mer info, kontakt oss på telefon 958 28 910 eller mail post@norskbluesunion.no.