Et steg i riktig retning

Det er flere gode nyheter i hva som ble presentert av kulturminister Abid Raja på en pressekonferanse i går. Etter å ha bommet grovt i den første krisepakken, ble det gjort noen riktige grep i forslaget til revidert budsjett og med tiltakene.

De viktigste endringene er:

  • Perioden for tapskompensasjon utvides til 31. august, samt at netto bortfall av billettinntekt vil bli kompensert.
  • For konserter og arrangementer som gjennomføres, men med et begrenset antall billetter, vil resterende, uteblitt billettinntekt bli kompensert.
  • Andre inntekter, som loppemarked og kiosksalg vil gis en kompensasjon på 70 pst.
  • Rammen som er satt av til de to ordningene er nå på 3.1 mrd totalt for perioden med restriksjoner mars-august, med lovnad om å utvide rammen ytterligere ved behov.

Kulturdepartementets ordninger har som hensikt å supplere de generelle ordningene. For resten av verdikjeden i musikklivet, er utfordringen at de faller gjennom de andre ordningene som er etablert. Kulturministeren må derfor jobbe for at hele verdikjeden blir ivaretatt. Han kan ikke vise videre til de andre ordningene hos NAV og kontantstøtteordningen til næringslivet, for her faller mange musikkaktører imellom. Vi er dessverre fortsatt ikke i mål, men tiltakene som ble redegjort for i dag er et viktig steg i riktig retning.

Les mer hos Norsk musikkråd