Innkalling til årsmøte 2014 i Norsk Bluesunion

Norsk Bluesunion inviterer med dette alle bluesklubber og festivaler tilsluttet Norsk Bluesunion til årsmøte og samling i Asker 14-16. mars 2014.

Lokalt vertskap er i år fjorårets Årets Bluesklubb, Asker Bluesklubb. Det er duket for en særs spennende helg med årsmøte, faglig innhold relatert til bluesklubbenes hverdag og utfordringer, konserter og gode muligheter for å knytte nye bekjentskaper.         

Program

Programmet vil bli sendt alle NBUs medlemmer innen 1. februar.

Årets unionsmøte starter det faglige programmet lørdag morgen kl 0930. Det vil allikevel være anledning til å komme allerede fredag ettermiddag/kveld. Det vil bli servert enkelt mat og god musikk på Asker Bluesklubbs faste konsertsted Baracoa denne kvelden.

FREDAG

16-18:00      Innsjekk Scandic Hotel Asker
19:00           Mat og mingling på Baracoa.
21:00           Konsert på Baracoa: Vidar Busk - Daniel Eriksen & Stig Sjøstrøm /
                    Lars Wagle Band

LØRDAG
 
8:30–9:15    Innsjekk og registrering på Scandic Hotel Asker
09:30           God morgen! Bitten Svendsen og Askers ordfører ønsker velkommen.  Orientering Årets bluesklubb.                                     
09:45           Årsberetning fra NBUs styre ved Bitten Svendsen
10:00           Orientering UBC/UBB ved Kåre Amundsen
10:15           Pause

10:30           Workshop - Synliggjøring v/Tore Svanes: Hvordan kan klubbene synliggjøre seg i lokalmiljøet?    
12:00           Presentasjon av bluesklubbene
12:30           Pause

12:45           Gruppearbeid. Gjennomgang av forslag til vedtektsendring,
                    handlingsplan, Tono. Fremtiden til Union Bluesband.
13:00           Lunsj
13:45           Gruppearbeid
15:30           Oppsummering gruppearbeid
15:00           Pause

15:15           Info fra Norsk Kulturråd
17:00           Fagprogram slutt
18:30           Festmiddag på Scandic Hotel. Kåring av Årets Bluesklubb
21:00           Konserter på Baracoa: Marcus Løvdal Band,  Remme Brothers,
                    Pigalle Kvartetten  med Gudny Aspaas

Siden vi nå er en egen organisasjon har vi samme helg også det formelle ÅRSMØTE. Dette vil foregå på søndag.

Saker til behandling her ihht NBUs vedtekter § 5:

  • Godkjenne innkalling, dagsorden og forretningsorden
  • Velge møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere
  • Godkjenne årsmelding
  • Godkjenne regnskap
  • Behandle innkomne forslag
  • Vedta handlingsplan
  • Vedta budsjett
  • Velge valgkomite
  • Velge revisor
  • Velge styre på 5 medlemmer samt 2 vara

Forslag som medlemmene ønsker behandlet skal ihht vedtektene være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted. Dvs innen 14. februar 2014.                                      

Sakspapirer med mer informasjon vil bli sendt alle deltakere senest 2 uker i forkant av årsmøtet.