Årsmøtet/unionsmøtet 2013

Norsk Bluesunion avholdt sitt landsmøte i Oslo helga 15.-17. mars. Bitten Svendsen ble gjenvalgt som leder for organisasjonen. Det nye styret i NBU består av Kåre Amundsen (Kleive), Rolf Johannessen (Oslo), Mona Johansen (Oslo) og Øystein Ytterbø (Notodden) samt varamedlemmene Susanne Sørensen (Tønsberg) og Svein Terje P. Førland (Stavanger). Årsmøtet samlet ca 65 delegater og observatører fra 25 forskjellige klubber og festivaler.

Landsmøtet i Oslo vil for ettertiden bli stående som historisk da det var første gang det ble arrangert av Norsk Bluesunion som en selvstendig organisasjon. Tidligere har NBU både organisatorisk og økonomisk vært en underavdeling av Norsk Rockforbund.
Landsmøtet ble åpnet fredag ettermiddag av tidligere leder i Østkanten Bluesklubb, John Jørgen Støa. Han ga de tilreisende en kort presentasjon av Oslo som kulturby med omtale av alle kulturinstitusjonene som befinner seg i umiddelbar nærhet av arrangementshotellet, Anker Hotel. Edgar Johansen og Wiggo Larsen, ledere for de to arrangørklubbene i Oslo, ønsket delegater og observatører velkommen. Åpningen inneholdt også et kulturelt innslag da bluesradiomannen Jan Christian Nordahl leste fra sin nyutgitte diktbok, Blues på verseføtter.
Før kvelden ble avsluttet med tapasmiddag og konserter, tok musikkpersonlighet Øyvind Pharo deltakerne med på en underholdende og svært informativ blues-quiz.

Her kan du lese protokollen fra årsmøtet samt et fyldigere referat fra hele unionsmøtet samt sakspapirene.

Protokoll unionsmøte 2013.

Referat fra unionsmøtet 2013

Sakspapirer til Unionsmøte 2013