Unionsmøte

Unionsmøtet er Norsk Blues Unions årlige fagseminar som blir arrangert i oktober. Dette er uten tvil det viktigste møtestedet for norske bluesarrangører. Ikke minst er det sosiale aspektet viktig. Her kan bluesarrangører fra hele landet stifte nye bekjentskap, skape nye netteverk og således styrke egen og andres kompetanse.
 
Livedelen under unionsmøtet ønsker å presentere spennende, norsk blues, gjerne med et lokalt tilsnitt. Ved siden av å være et sosialt og netteverkskapende knutepunkt er unionsmøtet mye mer.
 
Unionsmøtet består av seminarer, viktige arrangørsaker, infotainment og ikke minst årsmøte med valg av nytt styre. På grunn av alt dette er unionsmøtet et viktig verktøy for alle som ønsker å styrke kompetansen og rammevilkårene for norske bluesarrangører og å styrke samarbeidet mellom norske bluesklubber.