Har dere betalt medlemskontigent 2020?

En del av våre medlemsklubber har fortsatt til gode å betale medlemskontingent til NBU for 2020.
 
Faktura ble sendt på epost 3. januar med forfall 17. januar.  
 
Norsk Bluesunion ber om at regningen betales snarest for å unngå at medlemsbladet skal stoppes til deres medlemmer og dere strykes som medlemmer i NBU.
Dersom dere mener regningen er betalt eller at dere ikke har mottatt den, ta kontakt med leder NBU Bitten Svendsen.