Tid for å betale medlemskontigenten

Hei alle klubber og festivaler som er medlemmer i Norsk Bluesunion. Det er nå tid for å fornye medlemskontingenten for 2020.  

Faktura er sendt alle på epost via "Send Regning". Dersom dere ikke har mottatt denne så ta kontakt med oss. Sjekk gjerne søppelposten først.
 
Alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU abonnerer på Bluesnews som en del av sitt medlemsskap. Magasinet Bluesnews er Unionens viktigste informasjonskanal. Les mer i eget menyfelt på denne siden.
 

Alle spillesteder, bluesklubber og -festivaler som slutter seg til NBUs formål, og som oppfyller kriteriene 1 til 4 i vedtektenes paragraf 3 kan innvilges medlemskap.

Priser for medlemskap:

Festivaler kr 1500, spillesteder og klubber kr 1000 pr år.