Utbetaling av momskompensasjon for 2018

Søknaden om momskompensasjon er nå ferdig behandlet fra Lotteri- og stiftelsestilsynet, og NBU har tilsammen fått innvilget over 1,6 millioner kroner i momskompensasjon.  Bilde for Frivillige lag og organisasjoner får over 1,6 milliarder kroner i momskompensasjon
Pengene er nå videresendt til klubbene. Det er foretatt en avkorting på 1 prosent fra NBU.