Norsk Bluesunion inviterer alle bluesklubber og festivaler tilsluttet Norsk Bluesunion til landsmøte og samling på Jæren 27.-29. mars 2020

Lokalt vertskap er Jæren Bluesklubb.

Dette er uten tvil det viktigste møtestedet for norske bluesarrangører. Ikke minst er det sosiale aspektet viktig. Her kan bluesarrangører fra hele landet stifte nye bekjentskap, skape nye nettverk og dermed styrke egen og andres kompetanse. Landsmøtet består av seminarer, viktige arrangørsaker, infotainment og ikke minst landsmøtet søndag med valg av nytt styre. På grunn av alt dette er landsmøtet et viktig verktøy for alle som ønsker å styrke kompetansen og rammevilkårene for norske bluesarrangører og å styrke samarbeidet mellom norske bluesklubber.


Sett allerede nå av helgen. Nærmere informasjon og invitasjon kommer.